Mesto 2019. 11. 20.

Onkocentrum v Komárne pomohlo za rok takmer 900 pacientom

Onkológia v Komárne sa za jediný rok vypracovala na popredné miesto a stala sa dôležitou súčasťou siete moderných onkologických stredísk na Slovensku. Stalo sa tak vďaka výbornému technickému vybaveniu, vynikajúcim odborníkom, skvelému manažmentu onkocentra a dnes už aj vďaka relevantným ročným výsledkom.

Najmodernejšia technologická novinka, lineárny urýchľovač Halcyon s CT simulátorom totiž už presne rok slúži pacientom v Nemocnici Komárno, ktorá je členom skupiny AGEL. Za rok prevádzky sa osvedčil viac, než ktokoľvek z odborníkov pri začatí jeho prevádzky predpokladal a stále si drží niekoľko naj:

  1. Ide o prvý prístroj svojho druhu v Čechách a na Slovensku.
  2. Jeho zaobstaraním sa preskočili akoby štyri vývojové generácie lineárnych urýchľovačov.
  3. Za 365 dní sa podarilo odliečiť  850 pacientov.
  4. Má za sebou viac ako tisíc rádioterapeutických, resp. ožarovacích plánov  a 17 600 ožiarov.
  5. Vďaka efektivite prístroja takmer neexistujú čakacie doby na ožarovanie.
  6. Lieči prakticky takmer všetky onkologické diagnózy.
  7. Praktická aplikácia a rozloženie dávky sú veľmi presné, s vysokou homogenitou žiarenia, pri súčasnom maximálnom možnom šetrení okolitých zdravých tkanív.

Stále prevratná novinka, ktorá má výrobné číslo 66 a patrí medzi prvé na svete, je 4-krát rýchlejšia ako klasické lineárne urýchľovače. ,,Hlavným prínosom tohto prístroja je rýchlosť a presnosť ožarovania. Pacient dostáva menej radiačnej dávky, cielene sú ožarované len nevyhnutné miesta, bez zásahu okolitých zdravých tkanív. Keďže ročne pribudne na Slovensku takmer 23 000 nových pacientov s onkologickým ochorením, náš prístroj dáva pacientom šancu v boji so zákernou diagnózou“, vysvetľuje primár oddelenia klinickej a radiačnej onkológie Nemocnice Komárno MUDr. Pavel Demeter.  

,,Za rok prevádzky sme úplne zmenili charakter našich pacientov a prax ďaleko predčila naše najodvážnejšie očakávania. Nábeh pacientov bol okamžitý a bezproblémový už po skúšobnej prevádzke, ktorá trvala len prvé štyri dni. Desať dní po prvom ožarovaní sme mali 20 pacientov za zmenu a o ďalších 7 dní to už bol dvojnásobok. Našim vrcholným výkonom bolo 106 pacientov, ktorí absolvovali ožarovanie v priebehu jedného dňa, kedy celý náš personál oddelenia dosiahol kritickú hranicu možného výkonu“, priznáva primár obrovský ohlas, ktorý novinka zaznamenala. Dnes liečia priemerne 90 pacientov za deň.

Možno v skratke povedať, že ide o veľmi moderný lineárny urýchľovač na rýchlu, mimoriadne presnú a vysoko sofistikovanú liečbu žiarením drvivej väčšiny bežných zhubných nádorových ochorení, pri maximálnej efektivite času, obstarávacích nákladov a jednoduchých prevádzkových podmienkach. Tie vychádzajú zo zdanlivo jednoduchej a priamočiarej konštrukcie, obsahujúcej najefektívnejšie prvky výbavy, najmodernejšej generácie technického vývoja. Stroj zmazal pojmy “veľký” a “malý” urýchľovač a v našich podmienkach znamenal skok o 4 vývojové generácie lineárnych urýchľovačov,” dodal primár MUDr. Demeter.

Vďaka skvelej spolupráci, výbornému manažovaniu, efektivite práce a predovšetkým vďaka dynamickému tímu malej skupiny aktuálne dvanástich ľudí sa podarilo dosiahnuť na pomery Slovenska nevídaný stav. ,,Nemáme prakticky žiadne čakacie lehoty, zahájenie liečby zvyčajne plánujeme do 14 dní od prvej návštevy pacienta. Prístroj dokáže liečiť takmer všetky onkologické diagnózy. Od prvej chvíle, keď si pacient u nás ľahne pod stroj až po jeho odchod z ožarovne, je to zhruba 7 minút“. Aby bol urýchľovač maximálne efektívne využitý, vyžaduje si to perfektný časový manažment pacienta. „Voľba liečebného postupu u každého pacienta je vždy závislá na tímovom rozhodnutí, pacienti sú následne liečení najnovšími postupmi radiačnej a klinickej onkológie. Našou snahou je každému pacientovi „ušiť liečbu na mieru“, objasňuje primár P. Demeter.

A aké diagnózy sú najčastejšie liečené v onkocentre Komárno?

,,Na prvom mieste je to rakovina prsníka, ďalej nasleduje rakovina konečníka, pľúc, prostaty a poradie v prvej päťke liečených diagnóz uzatvára rakovina orgánov ORL. Každý deň začíname s liečením cca 4 – 6 nových pacientov, mesačne je to asi 75 až 90 nových pacientov. Vek našich pacientov je od 25 do 90 rokov. U každého je mimoriadne dôležitý individuálny prístup, liečebná stratégia a zvolená taktika liečby. Čo je však absolútne na prvom mieste, je prevencia, resp. včasné stanovenie diagnózy. Poznáme štyri štádia rakoviny, s každým klesá úspešnosť vyliečenia o 20 až 40%,“vysvetluje primár P. Demeter.

Aj vďaka včasnej diagnostike, novým poznatkom a tomuto prístroju sa dnes výrazne zmenila kvalita života pacientov. ,, Aj keď má pacient napríklad pokročilé štádium ochorenia, dokáže byť sebestačný, nemá bolesti, vie sa sám najesť, sám vykonávať osobné potreby,  predovšetkým môže byť v domácom prostredí so svojimi blízkymi,“ dodáva P. Demeter.

Nemocnica v Komárne prijíma na liečbu ožarovaním najmodernejším lineárnym urýchľovačom pacientov z celého Slovenska, viac ako polovica je z okresov Nové Zámky, Nitra a Bratislava. Liečba je preplácaná všetkými zdravotnými poisťovňami. Zaujímavosťou je, že počet pacientov, ktorí do onkocentra v Komárne prichádzajú, nekoreluje s počtom onkologických ochorení, ktoré sa v regióne vyskytujú. Pacienti z blízkeho okolia tvoria, podľa štatistiky, len menej ako 1/5 všetkých pacientov.

Spoločnosť AGEL získala za projekt Komplexného onkologického centra v Nemocnici Komárno v celoslovenskej ankete TOP inovácie v zdravotníctve 2018 ocenenie.