Kultúra 2017. 03. 28.

Písmo budúcnosti…

O tom, že naša Základná škola Komenského rada prijíma nové výzvy svedčí aj fakt, že sme v tomto školskom roku začali v prvom ročníku s výučbou písma Comenia Script.

K rozhodnutiu písať týmto písmom nás doviedlo zistenie, že deti sa v prvom ročníku učia krásne, no náročné tvary písmen. Neskôr však musia napísať za čo najkratší čas veľké množstvo textu. Postupne tak upúšťajú z úhľadnosti svojho písma a často sa písmo stáva ťažko čitateľným. Vo vyšších ročníkoch veľakrát sami žiaci začnú používať tlačené tvary písmen.

Písmo Comenia Script je podobné ako tlačené, ale má výrazne jednoduchšie tvary a je nespojité.

Písmo si malí žiačikovia rýchlo osvojujú, pretože má veľa pozitív:

  • je to jednoduché a moderné písmo pre deti
  • má slúžiť ako základný tvar, ktorý bude obohatený o individuálne zámery každého pisateľa
  • písmo má voliteľný sklon
  • napojenie písmen je tiež voliteľné, písmená sa vôbec nemusia spájať
  • žiaci píšu mäkčene a dĺžne nad písmeno hneď, nie až po napísaní celého slova
  • tvar písma je podobný tlačenému, zjednodušuje systém čítania a písania
  • Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov aj ľavákov
  • vytvorená je aj bezserifová forma písma, vhodná pre dysgrafikov, mentálne a telesne hendikepované deti
  • v  abecede je niekoľko písmen a číslic, ktoré majú viac tvarových variant, žiak si sám zvolí, ktoré preferuje
  • veľká abeceda vychádza najmä z renesančnej italiky, vzhľadom pripomína tlačenú kurzívu

Nácvik písma podporujeme aktivizujúcimi metódami výučby formou výučbových programov v tabletoch. Žiaci sa súčasne vizuálne oboznamujú s klasickou formou písaného písma a učia sa toto písmo čítať.

Písmo Comenia Script  sa teší čoraz väčšej obľube našich žiakov, ale aj rodičov, hlavne pre svoju jednoduchosť a čitateľnosť. Podľa psychológov má toto písmo na detskú psychiku pozitívny vplyv, pretože je  priamo ušité na potreby detí.

Pre nás, učiteľov, je dôležité, že deti si samy toto písmo pochvaľujú a píšu ním s radosťou a naozaj krásne.