Región 2022. 08. 18.

Po stopách antického mosta a kúpeľov v Iži prebiehajú archeologické výkopové práce

Skúmať rímske kúpele prišli do Iže na prelome júla a augusta 2022 v dvoch dvojtýždňových turnusoch študenti katedry klasickej archeológie na Trnavskej univerzite spolu s kolegami z Masarykovej univerzity v Brne. Terčom ich záujmu je rímsky vojenský tábor v Iži a pobrežie Dunaja. Odborným garantom je Ján Rajtár (Archeologický ústav SAV) a Miroslava Daňová (TRUNI). Študenti postupne odkrývajú jednotlivé vrstvy zeminy a nánosov. Medzi pracovnými nástrojmi vidno krompáč, lopatu, fúrik, ale aj metličku.

Ako vysvetľuje M. Daňová, zatiaľ preskúmavajú funkciu jednotlivých miestností v kúpeľoch. Hľadajú, kde sa kúpalo, kde bola sauna. Otázny je aj prívod vody a následná kanalizácia. „O rímskych kúpeľoch vieme dosť, ale o týchto konkrétnych v Iži ešte len zisťujeme informácie.“

Archeológovia zisťovali, ako fungovalo zásobovanie. Pôvodne sa pomýšľalo, že tu musel byť prístav, no po vlaňajšom objavení zvyškov mosta sa otázka zásobovania zjednodušuje. „Voda je ako časová skrinka. Nálezy z vody a zo stálych tokov sú oveľa zaujímavejšie. Ak by sa našlo drevo z doby rímskej, bol by to jeden z najstarších nálezov na území Slovenska,“ hovorí M. Daňová, ktorá sa venuje špecifickej disciplíne – archeológii pod vodou. Voda konzervuje napríklad aj kožu či drevo. Napriek dobrému počasiu a teplej vode potápanie počas leta v Dunaji nie je priaznivé. Viditeľnosť dosahuje približne 30 centimetrov a prúd je silný. M. Daňová chystá ponáranie v novembrovom alebo decembrovom termíne. Vtedy je hladina Dunaja relatívne nízka a potápač dovidí aj na jeden meter. Spolu s tímom sa pokúsi o odobratie vzoriek a dokumentáciu pilierov hľadaného mosta.

Najvýznamnejším nálezom sú (zatiaľ) kúsky dolámaných tehál zo spadnutej strechy. „Ak sa pozriete na zvyšky tehál zo strešnej krytiny, ktoré boli pomerne veľké – mali 70×40 cm, tak výrobcovia si zvykli dávať svoje pečate. Tu vidíme jednu, druhú, tretiu, tam niekde je štvrtá…,“ informuje M. Daňová. Archeologička sa tiež domnieva, že všetky tehly boli vyrobené v priľahlom vojenskom tábore.

V Iži ide aktuálne o vedecký a dokumentačný výskum, ktorých je na Slovensku momentálne veľmi málo.

Viac informácií o práci a nálezoch archeológov v Iži nájdete v príspevku TU.

Zdroje text aj foto: Trnavská univerzita v Trnave, Barbora Likavská