Región Dél-komárom 2022. 07. 01.

Po stopách histórie na dvoch kolesách!

Cyklotúry v Komárome sa tešia veľkej obľube a tak sa nadšenci rozhodli pre zorganizovanie ďalšej cyklotúry. Organizátorom túry je Rotary Club a Bežecký klub Komárom-Európa. O akcii sme sa spýtali Györgya Horvátha, jedného z organizátorov.

Zájazd je organizovaný na uctenie si pamiatky bojov z 2. a 11. júla 1849. Celková vzdialenosť je 50 km, ale je možné absolvovať aj kratšie úseky.

Trasa Komárom-Szőny-Mocsa-Csém-Nagyherkály-Ács-Concó ústie-Koppánymonostor-Komárom vedie po cyklotrase Vitézség a dotýka sa všetkých lokalít, ktoré sú z pohľadu Komáromu mimoriadne dôležité z čias revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1948-49.

Občerstvenie nás bude čakať na niektorých zastávkach zájazdu a vzhľadom na horúčavy prosíme všetkých, aby si dávali pozor na tekutiny! Pre tých, ktorí chcú vzdialenosť absolvovať, môžeme to zdokumentovať aj zapečatením v knižke s certifikátom, ktorú si môžu zakúpiť v kancelárii Tourinform v Južnom Komárome (Igmándi út 2.),“ povedal György Horváth.

Zdroj: komarom.hu