Mesto 2020. 10. 30.

Počas núdzového stavu sa nemusíte obávať o predĺženie dokladov

Ministerstvo vnútra informuje o stave ich pracoviska. Klientske centrá okresných úradov, oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská MV SR sú z dôvodu zákazu vychádzania zatvorené a ich stránkové hodiny sú zrušené. 

Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú. Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

MV SR zdôrazňuje,  že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch. Výnimkou sú avšak cestovné pasy. Platnosť dokladov sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy.

minv.sk