Mix 2016. 11. 22.

Podnikatelia, pozor!

Viete, že od 1. januára 2017 vám postupne začnú chodiť dôležité úradné dokumenty do úradnej elektronickej schránky vašej firmy?

Prečítať si ich môžete, len ak máte elektronický občiansky preukaz s čipom, tzv. „eID kartu“ a k nemu aktivovaný bezpečnostný osobný kód tzv. „BOK“.

O vydanie eID karty môžete požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru alebo v klientskom centre Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

V prípade, že už ste držiteľom elektronického občianskeho preukazu, ktorý však používate iba klasickým spôsobom, o jeho bezplatnú aktiváciu môžete požiadať na oddelení dokladov ktoréhokoľvek okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Z pohľadu používateľa ide o zadanie 6-miestneho BOK-u prostredníctvom ktorého sa pomocou čítačky kontaktných elektronických čipových kariet prihlási na portál http://www.slovensko.sk/ a tým získa prístup do štátnej e-schránky.

Pokiaľ e-schránku má aktivovanú na doručovanie, prijímať i prezerať úradnú poštu môže už v súčasnosti.

-Mesto Komárno-
Foto: ÚjSzó

eid