Mesto 2012. 05. 06.

Pokračuje triedenie odpadu

Mesto Komárno oznámilo, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) bude pokračovať v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 21. mája – do 25. mája
od 18. júna – do 22. júna
od 16. júla – do 20. júla

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v horeuvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v horeuvedených intervaloch je zakázané!

Dôležité upozornenia:
každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 2/2007 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje pôvodcom odpadu! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.
triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi 10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne – zatvorené)

Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke mesta (www.komarno.sk).

Vyjadrite svoj názor