Mesto 2012. 07. 31.

Pomôžte svojím hlasom projektom z Komárna!

SPP, Nadácia SPP a EkoFond sa spojili, aby pomáhali slovenským komunitám. O časť z vyčlenených 320 000 Eur bojujú aj štyri komárňanské projekty. 

Do 19. augusta máte možnosť hlasovať na stránke www.sppolocne.sk a pomôcť tak komárňanským projektom k finančnej pomoci, ktorá môže dosiahnuť výšku až 10 000 Eur!  Automaticky sa tak zaradíte do súťaže „Zlepšime SPPoločne Slovensko“ o atraktívne ceny – wellness pobyt v kaštieli Grand Castle v Liptovskom Hrádku pre dve osoby a darčekové predmety „Zlepšime SPPoločne Slovensko“.

Hlasujúci vyplní do okienka „Overenie vášho hlasu“ svoje mobilné číslo. Klikne na ikonu ZASLAŤ OVEROVACÍ KÓD. Obratom dostane SMS (nespoplatnenú) s prideleným overovacím kódom. Tento kód vyplní do kolónky Overovací kód a klikne na ikonu HLASOVAŤ. Obratom sa na monitore zobrazí poďakovanie za odoslaný hlas s informáciou, že je automaticky zaradený do súťaže Zlepšime SPPoločne Slovensko.

1. Bezpečný dvor SOS
Rodičovské združenie pri Materskej škole Eötvösova 64 v Komárne vybuduje v škôlke mini dopravný kútik. N ihrisku umiestnia prenosné dopravné značenie (značky a semafory) a vymaľujú čiary. Do celkovej obnovy školského dvora sa zapoja aj rodičia. Aktivity projektu spoja komunitu a ukážu, že spoločnými silami je možné vytvoriť niečo užitočné.

Hlasovať môžete TU!

2. Naša kultúra je spoločná
Židovská náboženská obec v Komárne oživí synagógu v centre mesta v Komárne, otvorí ju pre verejnosť a zorganizuje cyklus prednášok a koncertov pre širokú verejnosť. Obyvateľom Komárna chcú umožniť stretnutie s kultúrou, ktorá pred druhou svetovou vojnou bola súčasťou všedných dní v meste a na okolí. Zároveň chcú tabuizovanú tému židovstva v našej spoločnosti sprístupniť pre všetkých a týmto znížiť mieru rasizmu a antisemitizmu.

Hlasovať môžete TU!

3. Rozšírenie a vylepšenie lezeckej steny
Klub Previs rozšíri a vylepší lezeckú stenu vo volejbalovej hale v Komárne. Zároveň spopularizuje zdravý, športový životný štýl hlavne v okruhu detí a mladých, poskytne im možnosť lezenia na tejto lezeckej stene. Po dokončení prác plánuje organizovať pravidelné lezecké akcie pre integrovanú skupinu detí zo ZŠ na ulici Eötvösa, aj pre ďalšie školské skupiny podľa nároku jednotlivých škôl.

Hlasovať môžete TU!

4. Šanca pre teba!
Mimovládna organizácia Odysea mysle vytvorí v Komárne ekoherňu pre rodičov s deťmi a mladých, v ktorej môžu tráviť voľný čas a rozvíjať svoju kreativitu. Po zariadení a zútulnení herne budú deti napríklad vytvárať za pomoci dobrovoľných asistentov kreatívne hračky. Ďalšími aktivitami, ktoré plánujú realizovať sú dramatická tvorba, staré remeslá ako košikovanie, práca s hlinou, výrobky zo šúpolia, maľba na kamene, a pod. s dôrazom na využitie druhotných surovín , prírodného materiálu, využívanie liečivých rastlín v kuchyni a zachovanie tradičných hodnôt nášho regiónu.

Hlasovať môžete TU!

Vyjadrite svoj názor