Región Dél-komárom 2024. 03. 13.

Popoludnie v duchu renesancie

Minulý rok oslávil Újhold Régi Zene és Tancegyüttes z južného Komáromu 15. výročie svojho vzniku. V nedeľu 10. marca so začiatkom o 15:00 si významné výročie pripomenuli v miestnom komunitnom dome.

Náš súbor vznikol v roku 2008, v pamätnom roku renesancie, s cieľom autenticky interpretovať stredoveké a renesančné tance. Náš tím pozostávajúci zo 6-8 tanečných párov mal spočiatku len členov z južného Komáromu, potom sa pomaly rozširoval a zloženie sa menilo. Okrem pravidelného renesančného dňa v Szőnyi sme už okrem iných účinkovali aj na Historickom karnevale Savaria, Patare v Tate, či Palácových hrách vo Vyšehrade. Na víkendovú narodeninovú akciu pripravujeme staré fotky, obrázky a samozrejme tortu, takže srdečne vítame každého, kto chce spoznať stredoveké tance,“ povedala vedúca tanečného krúžku Klára Gábor.

Renesančný spomienkový ročník 2008 v Maďarsku bol organizovaný pri príležitosti 550. výročia nástupu Mátyása Hunyadiho na trón. 

Pamätný rok bol mimoriadne významným a vzrušujúcim sledom podujatí, ktoré kládli veľký dôraz na renesančnú kultúru a dedičstvo. Daný rok poskytol maďarskej verejnosti a svetu špeciálnu príležitosť dozvedieť sa viac o tomto vzrušujúcom historickom období, ako aj o jeho vplyve a význame na súčasnú kultúru a spoločnosť.

Renesancia sa vzťahuje na obdobie medzi 14. a 17. storočím v Európe, ktoré sa vyznačuje znovuzrodením ľudského myslenia a tvorivosti. Toto obdobie prinieslo nielen umelecké a kultúrne zmeny, ale aj výrazné pokroky vo vede, literatúre, politike a spoločnosti. Svetonázor renesancie zameraný na človeka a oživený záujem o klasickú antiku zásadne zmenili myslenie a formovali moderný svet.

Zdroj: sziakomarom.sk