Región 2014. 01. 18.

Používaním reflexných prvkov si chodci chránia vlastný život a zdravie

Novela zákona o cestnej premávke od nového roku so sebou priniesla novú povinnosť pre chodcov, ktorí sa v obci pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky. Po novom musia mať za zníženej viditeľnosti na sebe reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev. Doteraz museli byť chodci takto viditeľní iba mimo obce.