Mesto 2017. 12. 14.

POZOR! Neznáma osoba opakovane rozdáva deťom pred školami v Komárne letáky ktoré ich vyzývajú, aby za finančnú odmenu zverejnili svoje obnažené fotografie

Dnes sme dostali verejné oznámenie ohľadom toho, že v okolí škôl rozdávajú mladým letáky povzbudzujúce na to, aby v prípade určitej výšky provízie zverejnili o sebe na jednej internetovej stránke nahé fotky.

Prosíme Vás, aby ste informovali triednych učiteľov, rodičov o nebezpečenstve a prekonzultovali s deťmi prípadné nebezpečenstvá vzťahujúce sa pri zverejnení materiálov na internet, že všetko čo sa na internete zverejní, to tam aj definitívne zverejnené zostane, a nebude to možné nikdy odstrániť.

Foto: ilustračné foto, zdroj: internet