Kultúra 2016. 05. 25.

Pozvánka na deň martírov

Židovská náboženská obec v Komárne týmto pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na spomienku pri príležitosti 72. výročia deportácie Židov z Komárna a okolia, ktorá sa uskutoční v nedeľu 5. júna 2016 o 10.30 hod. v židovskom cintoríne (Ulica Zlatého muža 1.). Slávnostný prejav prednesie rabín István Darvas.
Modlitbu prednesie kantor Immanuel Zucker. O 12:00 h spoločne zapálime sviečky na pamiatku obetí v synagóge.

Spomínajme spoločne!

martirnap_meghivo_20160525