Mesto 2023. 12. 06.

Predpoludnie s primátorom mesta Komárno

15. novembra 2023 dvanásť členov študentského parlamentu Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne sa na základe pozvania stretlo s pánom primátorom mesta Komárno, Bélom Keszeghom. 

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť študentov s činnosťou mestského zastupiteľstva, ako aj to, z akých položiek sa skladá rozpočet mesta. Stretnutie prebehlo v dobrej atmosfére. „Pán primátor nám priblížil jednotlivé úrovne rozhodovania v rámci samosprávy. V druhej časti stretnutia nám pán primátor vysvetlil, ako vznikajú na mestskom zastupiteľstve rozhodnutia a akým spôsobom dochádza k vyhodnocovaniu projektov na dotácie. Na záver sme si spravili s pánom primátorom spoločnú fotku, resp. ako predsedníčka študentského parlamentu našej školy som mohla na chvíľu zaujať rokovacie miesto primátora a mohla som držať v rukách symbolický kľúč od nášho mesta. Mohli sme tak stráviť jedno podnetné predpoludnie na Mestskom úrade Komárna. Sme vďační za pozvanie a za príjemne strávený čas a želáme veľa zdravia poslancom mestského zastupiteľstva,“ Kincső Rási, IV.D.