Mesto 2022. 09. 13.

Predstavila sa skupina Nezávislých za Komárno

Skupina Nezávislí za Komárno – 4KN, ktorej kandidátom na post primátora je Béla Keszegh, ide do tohtoročných volieb do samospráv s kompletným tímom 25 kandidátov do zastupiteľstva. So súčasným primátorom sa o dôveru voličov uchádza 15 poslancov, ku ktorým pribudlo 10 nových kandidátov.

Skupina nezávislých bude v komunálnych voľbách 29. októbra kandidovať s plnou listinou. Pred štyrmi rokmi sa 4KN dostalo do zastupiteľstva s najväčším zastúpením a tento rok do tímu pribudli nové tváre. K súčasným 15 reprezentantom pribudlo 10 nových kandidátov, uznávaných osobností Komárna, ktorí sa už osvedčili v rôznych profesijných oblastiach.

„Ukážkou pravého tímového ducha je fakt, že skupina nezávislých nielen nepretržite spolupracuje, ale zároveň dopĺňa ďalších členov. Našich poslancov spojili spoločné ciele a usilovná práca. Väčšina poslancov hľadala spoluprácu a riešenia, vďaka ktorým sme dosiahli výsledky aj v náročných časoch. Som presvedčený, že aj preto pribudli do tímu ďalší uznávaní Komárňania. Nie sme viazaní straníckymi, politickými záujmami, chceme len slúžiť obyvateľom Komárna. Symbolické je aj to, ako môžu Maďari a Slováci spolupracovať pre mesto. Sme dobrým príkladom toho, ako sa môžeme navzájom posilniť a tým aj naše mesto Komárno,“ povedal kandidát na post primátora Béla Keszegh.

Súčasní, znova kandidujúci poslanci: Štefan Bende, Zoltán Bujna, Ondrej Gajdáč, Attila Horváth, Szilárd Ipóth, Margit Keszegh, Dávid Kovács, Marián Molnár, Patrik Ruman, Baltazár Ryšavý, László Stubendek, Csilla Szabó, Tímea Szénássy, Tamás Varga, Ján Vetter

Noví kandidáti za nezávislých: Ján Bottyán, Gabriella Filkóova, Štefan Földes, Ferdinánd Grassl, Angelika Kopjáková, Silvia Lévaiová, Jaroslav Polach, Róbert Szayka, Róbert Mihalička, Erik Vlček

Čo sa týka kampane, skupina 4KN sa spolieha výlučne na vlastné zdroje a informačné materiály si pripravuje sama. Odmietame akúkoľvek externú finančnú podporu o čom svedčia aj príspevky kandidátov na našom transparentnom účte. „Nebude ani veľký koncert, ani nekonečné facebookové príspevky, staviame na osobnom kontakte. Sme presvedčení, že osobné stretnutie má väčšiu hodnotu ako lajky na sociálnych sieťach,“ dodáva Béla Keszegh.

Základným kameňom kampane je podrobný rozpis prác a investícií za posledné 4 roky, ktoré obohatili mesto a Komárňanské rodiny. V období, ktoré je zaťažené pandémiou, vojnou a energetickou krízou, sa nám podarilo urobiť výrazný krok vpred, no stále je tu veľa práce, ktorá si vyžaduje pripravený, skúsený a súdržný tím.

„Plánujeme pokračovať v rozvoji vo všetkých oblastiach, zlepšovať životné podmienky obyvateľov a budovať popredné mesto regiónu. Ťažké ekonomické časy sú v poslednom období zaťažené aj nekompetenciou aktuálnej slovenskej vlády, preto považujeme za jednu z najdôležitejších úloh nasledujúceho obdobia pomoc komárňanským rodinám. V zložitom ekonomickom prostredí bude kľúčové získať externú podporu pre ďalší rozvoj, čo si vyžaduje skúsenú a tímovú prácu,“ hovorí Béla Keszegh.

Súhrn výsledkov sa čoskoro objaví vo viacerých formách na internete a aj v tlačenej podobe, spolu s plánmi na nasledujúce roky. Skupina 4KN verí v konštruktívnu kampaň, počas ktorej kandidáti načrtnú obyvateľom svoje predstavy o budúcnosti mesta. Len to môže slúžiť v prospech Komárna v budúcnosti. Z hádzania „špiny“ a osočovania sa nikdy nič nepostavilo – slúži len k sebeckým účelom. Dokazuje nám to hlavne národná stranícka politika, ktorá často ukazuje nedôstojné situácie. Nezávislí veria, že komunitné myslenie môže byť na miestnej úrovni iné. Spoločnými silami – Viribus Unitis, ako hlása známy nápis na Dôstojníckom pavilóne.