Mesto 2022. 04. 14.

Primátor Keszegh sa zúčastnil stretnutia s prezidentkou Čaputovou

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová mala v utorok stretnutie so zástupcami Únie miest Slovenska, s primátormi Bratislavy, Žiliny, Banskej Bystrice, Trenčína, Nitry a Komárna. Hlavnou témou bola rastúca záťaž našich obyvateľov v tieni ukrajinskej vojny, ktorá pre nich spôsobuje čoraz väčšie existenčné problémy.

Obe strany sa zhodli na tom, že výrazne stúpajúce za posledné mesiace negatívne ovplyvňujú život obyvateľov, ale vláda, zatiaľ, túto situáciu poriadne neriešila. Inflácia by sa tento rok mohla priblížiť k 10 percentám, a pre najzraniteľnejšiu skupinu ľudí predstavuje rast cien, v mnohých oblastiach, vážne existenčné problémy, preto by mala vláda pre nich čo najskôr podať pomocnú ruku. Samosprávy sú k ľuďom najbližšie, preto primátori, z vlastných skúseností, priblížili situácie, v ktorých sa ľudia nachádzajú.

Prezidentka Zuzana Čaputová žiada o urýchlené zavedenie podpory bývania, ktorá existuje vo viacerých európskych krajinách, avšak samosprávy na to nemajú dostatok financií, preto je potrebné, aby vláda vyčlenila finančné prostriedky. Primátor mesta Béla Keszegh upriamil pozornosť pani prezidentky na to, že je potrebné systémové riešenie, ktoré komplexne rieši problémy tejto skupiny obyvateľov. Jednorazové príspevky, ktorých rozdávanie súčasná vláda veľmi často využíva, sú skôr len dobrým marketingovým nástrojom, ale je to len slabá náplasť, ktorá nerieši skutočné problémy občanov v ťažkých životných situáciách.

Takisto by bolo dôležité objasniť aj okruh ľudí, ktorí sú na tento príspevok skutočne odkázaní, aby sa dostal k rodinám, ktoré to najviac potrebujú, a nie ako tomu bolo v prípade očkovacieho bonusu, ktorý mal príchuť politickej kampane. Béla Keszegh taktiež poznamenal, že vláda by nemala rozdávať príspevky spôsobom, ktoré odoberajú financie od samospráv, pretože im potom chýbajú pri riešení sociálnych vecí, ktoré zastrešuje samospráva, čim sú opäť len ukrátení obyvatelia. Úlohou vlády by bolo vyčleniť na to dostatok finančných prostriedkov.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város