Mesto 2012. 12. 06.

Program Pohoda za mestom podporí ďalšie dobré nápady na skrášlenie oddychových miest

Ak máte dobrý nápad, ako upraviť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojim známymi a bývate vo väčšom meste,  máte opäť príležitosť získať prostriedky na jeho realizáciu z programu Pohoda za mestom. 

Úspešný projekt môže byť podporený  sumou do 6 000 eur. Tretí ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, ktorá rozdelí na projekty celkom 30 000 eur.

Cieľom programu je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí miest, s počtom obyvateľov nad 25 000 a súčasne napomôcť oživeniu vzťahov a záujmov ľudí v ich okolí. Uzávierka prijímania žiadostí do 1.kola je 14.januára 2013. Minulý rok si podporu vyslúžil aj komárňanský projekt rekreačnej zóny na Mŕtvom ramene.

„Zelené plochy v tesnej blízkosti miest majú čoraz väčší význam pre kvalitu života obyvateľov. Niekedy sú jedinou dostupnou možnosťou, ako byť v prírode a zmysluplne tráviť voľný čas v zdravšom prostredí. Nadácia Ekopolis preto podporuje aktívnych občanov aj samosprávy, ktoré chcú zlepšiť a zatraktívniť verejné priestory a do tohto procesu sú pripravené zapojiť aj širokú verejnosť,“ povedala Martina B.Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

„Tretí ročník prináša aj menšiu novinku v podobe dvojkolového posudzovania projektov,“ vysvetľuje Martina B. Paulíková. „Pointou  je  odbremeniť žiadateľov od zbytočnej administratívy. Jednoduché žiadosti stačí vyplniť len elektronicky. Z predbežných žiadostí vyberie poradný výbor  10 – 12 finalistov, ktorí budú vyzvaní na dopracovanie svojich projektov.“

Každý podporený projekt navyše získa od Nadácie Ekopolis vzdelávanie a potrebné konzultácie pri plánovaní a realizácii úprav verejného priestoru, v hodnote 450 eur.

„Sme veľmi radi, že už po tretíkrát umožníme záujemcom vytvoriť si podľa svojich predstáv a vlastnými silami pohodové a príjemné miesta, kde budú môcť tráviť svoj voľný čas hodnotnejšie a najmä v prírodnom prostredí. Prostredníctvom programu Pohoda za mestom chceme aj tentoraz ponúknuť obyvateľom väčších miest príležitosť na skvalitnenie mestského prostredia, či už výsadbou zelene alebo budovaním verejných prírodných plôch, kde sa môžu stretávať so svojimi priateľmi či s rodinou, “ hovorí Jana Hypšová, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.

O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.), ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kultúrnych či prírodných hodnôt, komunitného rozvoja, športu, vzdelávania a podobne, vysoké školy, športové kluby, kluby turistov alebo samosprávy miest, správcovia zelene a rekreačných objektov. Ďalej štátna ochrana prírody, ale iba v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia,  ako je uvedené vyššie.

 

Projekty sa musia týkať oddychových a rekreačných priestorov, ktoré sú verejne prístupné, ale nemusia byť v katastri daného mesta. Mali by mali byť zrealizované od marca do konca októbra 2013. Program Pohoda za mestom dáva záujemcom možnosť skrášliť si miesta pre hodnotnejšie prežívanie ich voľného času, so svojimi priateľmi a rodinami. Výsledkom by mali byť bezpečné a príjemné miesta na oddych, zábavu a šport, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou projektov je ich pozitívny vplyv na kvalitu mestského prostredia a zachovanie jeho prírodnej hodnoty.

Z programu je možné získať finančné prostriedky napr. na vytváranie a obnovu priestorov pre relax, zábavu a športové aktivity (petangové ihriská, piknikovacie miesta, stolnotenisové stoly, šachovnice a pod., vrátane ošetrenie a doplnenia zelene na týchto miestach), na obnovu a doplnenie drobného mobiliáru (ohniská a zariadenia na grilovanie, posedenia, prístrešky a altánky, stojany na bicykle, smetné koše atď.), na opravu či vytvorenie miest pre oddych a stretávanie sa na vstupoch do rekreačných priestorov a v miestach prirodzeného zhromažďovania ľudí (napr. pri prameňoch, vyhliadkach a pod.).

V dvoch predchádzajúcich ročníkoch získalo podporu z programu Pohoda za mestom spolu 11 projektov, v celkovej výške 57 000 eur. Ich výsledkom sú upravené miesta pre oddych a poznávanie v Banskej Bystrici (2 projekty), Bratislave (2), Komárne, Liptovskom Mikuláši, Martine, Michalovciach, Nových Zámkoch, Nitre a Trenčíne.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk, www.heinekenslovensko.sk alebo u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej, tel. 048 414 5478, 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk.

Vyjadrite svoj názor