Mesto 2014. 01. 16.

Projekt Comenius v Gymnáziu Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne

Škola je školou nielen tým, že sa v nej učíme a zbierame známky. Asi týmto heslom sa riadili študenti Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne, keď vlani v septembri rozbehli jeden z najväčších projektov, do ktorých sa škola doteraz zapojila.

Celkový názov tohto projektu je Comenius. Užším názvom podľa témy projektu je: „MAGIC: Media Awareness Generating Informed Citizens“ (vo voľnom preklade: Mediálna výchova je zárukou informovanosti a vzdelanosti občanov). Zámerom projektu je poskytnúť študentom možnosť uvedomiť si veľký vplyv, ktorý majú jednotlivé médiá na formovanie rozhodnutí v každodennom živote. Budú skúmať sociálne siete, tlač, televízne programy a pod..

Študenti majú zdokumentovať podobnosti a rozdiely medzi zisteniami každej zúčastnenej krajiny, budú si vážiť a tolerovať odlišné kultúrne a spoločenské postoje a zvyky. Tým, že si budú viac všímať činnosť médií, budú lepšie rozumieť mediálnemu prostrediu, ktoré sa stáva v európskej spoločnosti čoraz vplyvnejším. V tomto projekte budú spolupracovať školy z rôznych častí Európy: Slovensko, Slovinsko, Grécko, Španielsko, Nemecko, Holandsko a Nórsko. Dorozumievacím jazykom je angličtina.

Každá skupina  študentov pracuje vo vlastnej krajine. Využívajú všetky možnosti sledovania médií, zbierajú informácie o objektivite médií vo vlastnej krajine. Skupiny sú v neustálom kontakte, pomocou scypu, facebooku, e-mailov si vymieňajú získasné informácie.

Projekt bude trvať dva roky a prebieha pod patronátom Európskej únie. Prvou väčšou udalosťou tohto projektu bolo nedávne stretnutie študentov a ich pedagógov z jednotlivých zúčastnených krajín v Holandsku. Na tomto spoločnom stretnutí každá skupina pripravila program s pohostením  ostatných, v rámci ktorého mali predstaviť vlastnú krajinu, jednak zvykmi, pesničkami a typickým  národným jedlom. Do ukončenia projektu budú ešte stretnutia v Slovinsku, Grécku a v Nórsku.