Región Dél-komárom 2023. 01. 19.

Projekt FARMWELL podporuje farmárov v Komárome

V Kemence Egyesület v južnom Komárome sa uskutočnilo tematické stretnutie, kde 12. januára privítali zahraničných a domácich hostí.