Región Dél-komárom 2023. 01. 19.

Projekt FARMWELL podporuje farmárov v Komárome

V Kemence Egyesület v južnom Komárome sa uskutočnilo tematické stretnutie, kde 12. januára privítali zahraničných a domácich hostí.

Hlavným cieľom projektu FARMWELL je zabezpečiť, aby jednotliví farmári, farmárske rodiny a komunity využívali výsledky výskumu sociálnych inovácií a uplatňovali osvedčené postupy s cieľom zlepšiť ich blahobyt a posilniť vzťah medzi nimi a spoločnosťou ako celku.

Projekt, ktorý funguje v šiestich európskych krajinách, sa zameriava na sociálne inovácie. Účastníci stretnutia mohli v praxi spoznať aj činnosť združenia, ktoré zamestnáva aj znevýhodnených zamestnancov, ktorí sami prezentovali svoju prácu na farme.

(Zdroj: komarom.hu)