Šport 2017. 05. 10.

Prvé úspechy najmenších KomKáčov

V dňoch 29. -30. apríla sa v Leviciach konali Majstrovstvá Západoslovenskej oblasti pre 10.- roč. a mladších plavcov.
Plavecký oddiel KomKo Komárno reprezentovali naši najmladší plavci: Franciska Bankóová, Vivien Csoma, Adél Emma Ott, Branislav Čéry, Kristóf Majcsák, Erik Recska a Ádám Varga.

Na týchto pretekoch získavali svoje prvé skúsenosti z majstrovských súťaží. Najmladší náš plavec 8.- ročný Erik Recska si vyplával dvakrát striebornú medailu a jednu bronzovú meailu, 9.- ročná Emma si vybojovala jednu striebornú medailu, tiež 9.- ročná Franciska jednu bronzovú a 10.- ročný Braňo získal jedno tretie miesto. Dovedna sme získali 3x striebro a 3x bronz. Okrem toho si všetci plavci vytvotrili dovedna 17 osobných rekordov.

Srdečne blahoželáme!