Mesto 2020. 09. 03.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne prispieva k upevňovaniu medzinárodných vzťahov

Významným krokom Regionálneho osvetového strediska v Komárne k upevňovaniu medzinárodných vzťahov v osvetovej činnosti bolo počas augusta prvé stretnutie s pracovníkmi Komárňansko-ostrihomského župného riaditeľstva Národného osvetového inštitútu so sídlom v Tatabányi, kde predstavitelia zanalyzovali možnosti spolupráce jednotlivých strán a prekonzultovali ďalšie postupy pre úspešné realizovanie budúcich spoločných projektov.

K prehlbovaniu družobných vzťahov došlo k stretnutiu v Maďarskej republike, v oblasti Báčsko-malokumánskej župy v Tiszakécsskom okrese v Lakitelek. Prehliadka ústredia Národného osvetového inštitútu, Ľudovej univerzity, areálu Hungarikum Liget v Tőserdő poskytla priestor pre komárňanských osvetových metodikov, zahraničných zástupcov samospráv a kultúrnych spoločenstiev na spoznávanie chodu inštitúcií, miestnych prírodných daností a kultúrnych zaujímavostí. Stretnutie ponúklo príležitosť na vytvorenie základov ďalšej spolupráce medzi zúčastnenými.

V rámci ďalšieho rozvoja a podpory menšinovej kultúry a cezhraničnej spolupráce Regionálne osvetové stredisko v Komárne prijalo návštevu z osvetovej inštitúcie pôsobiacej v Maďarsku, ktorá je ekvivalentom osvetových stredísk na Slovensku. Pozvanie na 28. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby pod názvom CINEAMA 2020, uskutočnenej dňa 18. augusta 2020 v Kine TATRA v Komárne, prijali predstavitelia spomínanej partnerskej organizácie z Tatabánye. Po prehliadke amatérskych filmov prebiehal odborný dialóg za prítomnosti riaditeľov, metodikov regionálnych osvetových stredísk v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a odborného pracovníka pre filmovú tvorbu NOC Pavla Smejkala. Podujatie pripravilo pôdu zástupcom na vzájomné zoznamovanie, nadväzovanie odborných kontaktov a prezentovanie kultúrnych hodnôt.

Zdroj: ROS Komárno