Mesto 2011. 07. 29.

Rekonštrukciu ZŠ na Ulici práce sme mohli zaplatiť z Eurofondov!

Mesto spackalo verejné obstarávanie a tak nedostalo miliónový príspevok, ako plánovalo. Musí teda zaplatiť kompletnú rekonštrukciu zo svojho.

‘Viac chýb ako v diktáte piatačika.’ Aj takéto konštatovanie nám napadá pri čítaní rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie vo veci verejného obstarávania rekonštrukcie Základnej školy na Ulici práce. Vyhlasovalo sa ešte za starého vedenia mesta, no ani zmena primátora nedokázala odvrátiť katastrofu. Mesto totiž mohlo pri rekonštrukcii ZŠ na Ulici práce čerpať financie z Regionálneho operačného programu Infraštruktúra vzdelávania. Pre pochybenia pri obstarávaní sme však prišli o už získaný nenávratný finančný príspevok vo výške 1 211 176,54€!!! Do celkovej sumy by sme prispeli 5% z hodnoty obstarávania, čo je iba niečo viac ako 60 000 eur.

Druhý pokus o rekonštrukciu je úspešný, no platiť si ju budeme sami.

Neplatný certifikát a prehnané nároky
Už samotné zadanie verejného obstarávanie obsahuje niekoľko pochybení. Mesto napríklad žiadalo od subjektov, aby predložili certifikát riadenia kvality ISO 9001:2000. Túto úlohu ale nikto splniť nemohol, keďže v roku 2008 bola vydaná nová norma ISO 9001:2008. Ešte do 14.11.2010 platil vrámci prechodného obdobia aj starý certifikát, no podľa verejného obstarávania mala byť zmluva uzatvorená 31.12.2010, teda v čase kedy pôvodný certifikát už nie je platný.

 

Mesto tiež žiadalo od uchádzačov maximálne tri mesiace staré osvedčenia, pričom zákon takúto požiadavku nielenže nenariaďuje, ale ani nedáva objednávateľovi možnosť ísť nad rámec zákona. Neverili by ste, že naše mesto má prehnané nároky pri hľadaní firiem, ktoré pre nás vykonávajú isté úkony na základe verejných obstarávaní. Hlavne pri pohľade na rekonštrukciu športovej haly, Kossúthovho námestia, atď…

Najviac pokazila komisia
Až tragikomicky vyznieva postup komisie, ktorá svojím nezmyselným rozhodnutím odsúdila obstarávanie k neúspechu. Obstarávanie prebieha tak, že sa doň prihlásia subjekty, predložia požadované dokumenty a osvedčenia,  na základe ktorých vyberie komisia určitý počet záujemcov o vykonanie diela do užšej súťaže a týchto vyzve k predloženiu ponúk.

Komisia sa však rozhodla nebrať do úvahy jedno z vlastných pravidiel obstarávania (Mesto zoradilo uchádzačov podľa počtu získaných bodov za predchádzajúce hodnoty realizovaných verejných obstarávaní – 1€ = 1 bod) a vyzvala všetkých 8 uchádzačov miesto vopred avizovaných 5. Následnú najnižšiu cenovú ponuku ‘samozrejme’ predložil jeden z uchádzačov, ktorý mal byť vyradený. Komisia pritom nebrala do úvahy bezprostredné varovanie PaeDr. Tibora Pappa, odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávania, že takéto obstarávanie bude protizákonné.

Komisia si teda najprv odstránila podmienku piatich subjektov zadefinovanú vo verejnom obstarávaní, čím sa z piatich úspešných stali ôsmi. ÚPVO označil takéto konanie ako “Konanie v rozpore s princípov rovnakého zaobchádzania so záujemcami a súčasne s princípom transparentnosti.” Zaujímavé je, že takéto pravidlo nebolo v prvom rade vôbec potrebné zadefinovať, no opäť sme išli nad rámec.

Komárno tak zlyhalo ako garant správnej aplikácie zákona o verejnom obstarávaní a ‘podarilo sa mu’ porušiť ustanovenia § 26 ods. 2, § 32 ods. 6, § 53 ods. 3 a tiež §9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad navyše vydal odporúčania ohľadom zadávania verejného obstarávania, aby mesto najbližšie rozdelilo zákazku na tri časti, aby bola umožnená podpora rozvoja a udržania čestnej hospodárskej súťaže. Priamo v obstarávaní sa dodatočne robili ešte dve redakčné úpravy.

Kto je zodpovedný?
Asi by bolo aj zbytočné pýtať sa kompetentných, kto by mal niesť zodpovednosť. Nám z toho vychádza len jedno. Keďže zistené nedostatky nebolo možné odstrániť dodatočnou úpravou, Úrad pre verejné obstarávanie nariadil toto verejné obstarávanie zrušiť. O dotáciu sme tak automaticky prišli a rekonštrukciu školy si budeme platiť sami

Vyjadrite svoj názor