Mix 2021. 07. 09.

Reumatologická ambulancia komárňanskej nemocnice najčastejšie lieči pacientov so zápalmi kĺbov

Nemocnica AGEL Komárno prevádzkuje okrem iných aj odbornú reumatologickú ambulanciu. Diagnóz tohto charakteru každým rokom pribúda, a to aj u mladších vekových kategórií, preto je dopyt po odborníkoch v tejto špecializácii obrovský. V komárňanskej nemocnici majú s liečbou dlhoročné skúsenosti, o čom svedčí aj spokojnosť pacientov a vyťaženosť ambulancie.

,,Pojem reumatizmus je odvodený z gréckeho slova „ rheo “ – prúdim, tečiem. Výraz reuma teda znamená prúd, prúdenie a podľa starých predstáv akoby táto choroba stekala, prúdila z hlavy do celého tela. Samozrejme dnes je už známe, že v prípade reumy nejde o jedno, ale o veľkú skupinu úplne odlišných ochorení, ktoré postihujú prevažne pohybové ústroje a ktorých spoločným znakom je bolesť,“ vysvetľuje pani lekárka Larysa Ratynska. V súčasnosti sa do tejto skupiny zaraďuje asi dvesto chorôb a chorobných stavov, ktorých príčiny, priebeh a následky sú rozdielne. ,,Je to skutočne pestrá paleta ochorení – od celkom nezávažných prechodných bolestivých stavov až po ťažké invalidizujúce postihnutie s doživotným priebehom. Niektoré  z nich dokonca ohrozujú život chorého. Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov a na Slovensku sa sťažuje na bolesti chrbtice a kĺbov každý štvrtý pacient,“ pridáva pani lekárka Rytynska alarmujúce čísla.

Reumatické choroby sa podľa najnovších  poznatkov vedy a výskumov vymedzujú na štyri základné skupiny ochorení:  zápalové choroby (reumatoidná artritída), metabolické choroby (osteoporóza – rednutie kostí, dna),   degeneratívne – nezápalové choroby kĺbov a mimokĺbový reumatizmus (bolestivé plece, ochorenia lakťov, úponové a šľachové postihnutie iných častí končatín).

,,Základným predpokladom úspešnej liečby reumatických chorôb je dôkladné lekárske vyšetrenie, určenie diagnózy a napokon dodržiavanie liečebného postupu predpísaného lekárom. Liečba zahŕňa rôznorodé liečebné opatrenia pozostávajúce z liečby pohybovej, doplnenej o prostriedky fyzikálnej terapie, z farmakoterapie dávkovanej podľa veku a hmotnosti pacienta (lieky so všeobecne protizápalovým pôsobením, lieky modifikujúce ochorenie a biologická liečba) a z liečby ortopedicko – chirurgickej,“ vysvetľuje odborník.

Komárňanskú ambulanciu navštevujú pacienti všetkých vekových skupín, najčastejšie vo veku  40 – 60 rokov. Najčastejšou diagnózou sú zápalové ochorenia kĺbov.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)