Región Dél-komárom 2024. 02. 05.

Rozlúčka so zimou v maďarskom Komárome

Nič nemôže signalizovať koniec zimy lepšie ako množstvo programov čakania na jar, ktoré sa konajú práve v tomto období. V Komárome môžeme zahnať zimu v sobotu 10. februára, na dvoch miestach.

V Kemencés Ház v Szőny (Kossuth utca 85) sú tentoraz od 9.30 hod vítaní všetci, ktorí už majú zimy dosť. Tí, ktorí po prekonaní hravej prekážkovej dráhy prídu na „Karneval zvierat“, môžu ochutnať božské šišky a čaj s nádhernou vôňou a navyše dostanú aj darček.
„V ten istý deň sa o 16:30 na námestí Szabadság začne „Pochovávanie zimy“. Pred Mestským úradom bude horieť malá bábika, prezentovať sa bude Tanečný súbor Garabonciás a v Centre podujatí Arany 17 si deti i dospelí môžu vyskúšať tvorivé dielne. Organizátorom podujatia je Komáromi Kulturális Nonprofit Kft., dozvedeli sme sa od Dóry Hajnalkonateľky spoločnosti.

Pálenie bábik je starodávna tradícia, ktorá sa vyskytuje v mnohých kultúrach a náboženských komunitách po celom svete. Často sa spája s oslavou jari.

Samotná bábka je obrovská postava, zvyčajne vyrobená zo slamy, textilu alebo iných ľahko horľavých materiálov. Často sú premenené do ľudskej podoby a oblečené do jedinečných kostýmov.

Spálenie bábiky symbolizuje koniec chladných zimných mesiacov či iných ťažkých období a jej hodenie do ohňa znamená, že z nášho života zmizne všetko zlé, symbolizuje teda hlavne znovuzrodenie, obnovu a spolupatričnosť.