Mesto 2021. 05. 19.

Samospráva začala s odstraňovaním billboardov

Samospráva začala s odstraňovaním billboardov a iných reklamných plôch z centra mesta. V niektorých prípadoch vypovedaná lehota zmluvy končí koncom roka, v iných boli tieto reklamy už odstránené.

Samospráva listom oslovila tých majiteľov, ktorých reklamné plochy stoja na súkromnom pozemku, aby sa pripojili k tejto iniciatíve, aby bolo centrum mesta očistené od reklamného smogu. Zúženie reklamných plôch a billboardov je plánované aj v iných častiach mesta, o tom, že v ktorých, rozhodnú odborné komisie a poslanci mestského zastupiteľstva.

Zdroj: Mesto Komárno