Kultúra 2011. 06. 12.

Šesťmiliónová dotácia pre Jókaiho divadlo z Komáromu

Komárno divadlo nepodporovalo dostatočne, dostalo však dotáciu z Maďarska.

Primátor Komáromu Dr. Attila Molnár a riaditeľ divadla Móra Jókaiho v Komárne Tibor Tóth, podpísali vo štvrtok na mestskom úrade v maďarskom meste Komárom zmluvu o dotácií vo výške šiestich miliónov forintov (cca 22,500€) v prospech kultúrnej ustanovizne.

Dr. Attila Molnár povedal: „Situácia Komárna a Komárnomu je špeciálna, veď vplyvom známych historických udalostí leží jedno mesto na dvoch brehoch Dunaja, v dvoch štátoch. Aj preto všetko je veľmi dôležité, aby sme sa o maďarskú kultúru starali a ochraňovali ju. Naša samospráva podporí cezhraničné Jókaiho divadlo v porovnaní s predošlými rokmi oveľa vyššou sumou. Táto inštitúcia spĺňa mimoriadne dôležitú úlohu v udržiavaní národného vedomia cezhraničných Maďarov, v uchovávaní nášho materinského jazyka, kultúry.“ doložila hlava mesta Komárom.

Tibor Tóth, riaditeľ divadla, povedal, že Jókaiho nadácia, fungujúca pri Jókaiho divadle, sa ešte na jar obrátila na mestské zastupiteľstvo v maďarskom Komárome. V žiadosti sa uchádzali o sponzorský príspevok na uvedenie, personálne náklady, resp. kostýmy a scénickú výpravu divadelnej hry Čert nespí v réžii László Göröga a tiež hry Višňový sad v réžii Martina Hubu. Riaditeľ vyjadril svoju radosť z toho, že samospráva prispela takouto významnou čiastkou k činnosti divadla, a tým aj k uchovávaniu maďarskej kultúry.

Vyjadrite svoj názor