Mesto 2021. 05. 26.

Skleróza multiplex sa nedá vyliečiť, ale aktivita tohto ochorenia sa dá potlačiť

Sclerosis multiplex, po slovensky roztrúsená skleróza, je známa aj ako ochorenie tisícich tvárí. Jej príznaky sa vyskytujú už u mladých ľudí a vývoj je často nepredvídateľný.  Posledná májová streda, teda tento rok 26. máj, je Svetovým dňom sklerózy multiplex a má za cieľ na toto závažné neurologické ochorenie upozorniť a zároveň o ňom zvyšovať informovanosť.

Skleróza multiplex je ochorenie nervového systému, pri ktorom dochádza k postupnému odbúravaniu ,,izolácie“ našich nervov, a tým ich vedie k postupnému poškodzovaniu. ,,Poškodenie je sprostredkované naším vlastním imunitným systémom, toto nazývame autoimunita. Je to celoživotné ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť, ale správne nastavenou terapiou sa dá aktivitu ochorenia plne potlačiť,“ vysvetľuje MUDr. Lörincz Balázs, neurológ z Nemocnice AGEL Komárno.

Na Slovensku sklerózou multiplex trpí približne 5 až 6 tisíc pacientov, ich počet pomaly stúpa. Príznaky sklerózy multiplex sú rôzne, podľa toho, ktorá časť nervovej sústavy je zasiahnutá, a často sa zamieňajú s únavou, prepracovanosťou či unavenými očami. ,,Prejavy tohto ochorenia môžu zasiahnuť všetky časti tela. Medzi najčastejšie prvé prejavy patrí náhle a viac než 24 hodín trvajúce tŕpnutie alebo mravenčenie končatín, strata sily v končatinách či hmlisté videnie. Pacientom odporúčame určite žiaden z týchto príznakov neignorovať a včas navštíviť odborníka,“ hovorí neurológ z komárňanskej nemocnice.

Diagnostika roztrúsenej sklerózy sa opiera o dve základné modality. Prvou je likvorologické vyšetrenie a druhou je zobrazenie mozgu a miechy magnetickou rezonanciou, ďalej ako vedľajšie sérologické vyšetrenie. Likvor sa získava lumbálnou punkciou, sleduje sa v ňom hladina tzv. oligoklonálných pásov. ,,Pre ochorenie je typická prítomnosť týchto pásov iba v likvore, kým v sére nie sú prítomné. Magnetická rezonancia nám zobrazuje presné miesta poškodenia mozgu,“ dopĺňa MUDr. Lörincz Balázs.

Skleróza multiplex je nevyliečiteľné ochorenie, pacienti sú celoživotne sledovaní odborníkmi a nastavuje sa im terapia, ktorá aktivitu ochorenia potlačuje a tým aj spomaľuje jeho progresívny charakter. ,,Keďže ide o multifaktoriálne ochorenie, určiť prevenciu je veľmi ťažké. Momentálne  faktor, ktorý sa zdá byť ochranný, je konštantne vysoká hladina vitamínu D v krvi. Túto teóriu  potvrdzuje aj výrazne sa zvyšujúci počet chorých na daný počet obyvateľov od rovníku k severnému pólu,“ hovorí neurológ z komárňanskej nemocnice.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK