Mix 2018. 12. 20.

Slávnostná akadémia 125

Vyvrcholením celoročných podujatí k 125. výročiu vzniku budovy našej školy bol slávnostný program pripravený pedagógmi, bývalými i súčasnými žiakmi našej školy.

Vzácni hostia, bývalí kolegovia, rodičia, starí rodičia i priatelia školy s nadšením sledovali bohatý program zostavený z piesní, tancov, básní, hudobných vystúpení, pohybových kreácií, krátkych etud, spomienok na časy minulé, odovzdávania darov a záverečnej spoločnej piesne.

Po programe boli všetci pozvaní na tradičnú kapustnicu, voňavý punč a výstavku žiackych výrobkov. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a mestom Komárno.