Mix 2018. 07. 02.

Sledujte dianie v spoločnosti PrimStock

Novootvorená pobočka v našom meste Komárno, medzinárodnej firmy PrimStock, sa rozbieha na plné obrátky. Táto spoločnosť, ktorá aktívne ponúka prístup na kapitálové, burzové trhy v niekoľkých európskych krajinách spúšťa od mesiaca júla plnú pracovnú prevádzku a začína organizovať sekundárne výberové konania z dôvodu markantného dopytu po jej službách.

Poďme teraz ľahko nakuknúť  pod pokrievku tejto perspektívnej spoločnosti a pozrime sa na to, čo je jednou z mnohých ich produktových ponúk.

Základným stavebným kameňom každej dobrej burzové transakcie, obchodu, je trhová analýza. A v tých je spoločnosť PrimStock neprekonateľná. Jej analytici s viac ako dvadsaťročnou skúseností z reálneho biznisu burzových obchodov si vedia rady skoro v každej situácii a neboja sa ísť s vlastnou kožou na trh a stáť si za svojimi názormi. To je aj jedným z hlavných dôvodov, prečo skúsení investori vyhľadávajú práve analýzy z dielne tejto spoločnosti. A tiež prečo obchodníci tejto spoločnosti sú tak úspešní pri získavaní novej klientely pod svoje firemné krídla. Spoločnosť svoje myšlienky ponúka naprieč celou európskou úniou a podľa informácií od vedenia spoločnosti sa v súčasnosti pripravuje aj expanzia vo Vietname a Juhoafrickej republike. Čo prináša aj excelentné podmienky pre úspešných pracovníkov tejto spoločnosti v podobe zahraničných stáží, ktoré sú vždy neoceniteľnou skúsenosťou každého cieľavedomého obchodníka.

Ale späť k tomu čo spoločnosť živí a to je predaj informácií či ich sprostredkovanie. Poďme sa teraz pozrieť na jednu takú informáciu, čiže analýzu. Ide o základnú fundamentálnu a technickú analýzu na spoločnosť MasterCard. Ukážme si čo je tým klenotom, ktorý je schopný zarobiť ako prípadným klientom spoločnosti PrimStock, tak i jej zamestnancom. Hlavne by sme radi upozornili, že nižšie publikovaný text nie je odporúčaním na nadobudnutie príslušnej akcie či jemu podobnému trhu a všetky obchodovania na kapitálových trhoch sebou nesú veľké riziká straty finančných prostriedkov.

A teraz sa pozrime, čo aktuálne publikuje analytické oddelenie spoločnosti PrimStock na svojich webových stránkach.

Predstavenie

 • Spoločnosť Mastercard bola založená v roku 1966 a sídli v Purchase v New Yorku. Je poprednou svetovou spoločnosťou zaoberajúcou riešením globálnych platieb. Poskytuje rad dodatkových služieb na podporu platobných, debetných, mobilných, webových a bezkontaktných platieb a ďalších súvisiacich programov elektronických platieb pre finančné inštitúcie a ďalšie subjekty vo viac ako 150 menách v približne 210 krajinách sveta.

 

 • Akcie spoločnosti Mastercard od minulého roka výkonovo porážajú vybraný sektor ako celok. Vzhľadom k pevnému postaveniu na trhu, pokračujúcej expanzii, digitálnej iniciatívy a významné príležitosti vyplývajúcim z dlhodobého globálneho trendu, posunu smerom k elektronickým platbám je postavenie spoločnosti viac ako dobre pre-rastovo orientované. Rast príjmov spoločnosti Mastercard je globálne na vzostupe a bude ďalej pokračovať na pozadí jej silnej pozície na trhu a atraktívnych kľúčových aktivitách, ktoré sú dlhodobo riadené novými zmluvami, obnovenými zmluvami a rozširovaním portfólia ponúkaných služieb.

 

 • Strategické akvizície, aliancie a technologické inovácie spoločnosti Mastercard spolu s iniciatívami zameranými na diverzifikáciu produktov a geografickú expanziu predznamenávajú spoločnosti dlhodobý rast.

Faktory vedúce k analýze na pokračovanie rastu ceny akcií spoločnosti Mastercard

 • Hviezdny výkon ceny akcií. Akcie spoločnosti Mastercard od začiatku tohto roka rastú o takmer 25% a prekonávajú výkon celého sektora, ktoré v rovnakom období pridáva 14%. Vzhľadom k pokroku na strane fundamentov by mohol rast ceny akcií Mastercard pokračovať a vytvárať nové maximá. Túto domnienku podporuje sila americkej a globálnej ekonomiky a posilňujúca nálada konzumentov viac míňať, a to predovšetkým pomocou elektronických platobných nástrojov. Preč je doba, kedy spotrebitelia pred nákupom vytvárali rady na pokladničných priehradkách v banke.

 

 • Silný pozitívny výhľad. Na tohtoročnej konferencii investorov spoločnosť Mastercard ponúkla investorom optimistický výhľad budúcich príjmov. Podľa v máji zverejnených výsledkov za prvý štvrťrok tohto roka, ktorých obsahom boli rekordné výsledky na strane príjmov i ziskov, našla svoju cestu k spoločnosti Mastercard veľká časť peňazí z otvorených peňaženiek globálnych konzumentov. Od doby zverejnenia výsledkov akcie spoločnosti posilnili o ďalších viac ako 10,5%.

 

 • Konzistentný rast príjmov. S ohľadom na silnú trhovú pozíciu a atraktivitu hlavných aktivít spoločnosti, ktoré sú naďalej riadené novými aj obnovovanými zmluvami a rozšírením ponuky služieb, je možné očakávať, že si spoločnosť v nadchádzajúcich štvrťrokoch svoj obrat udrží. Pokračujúce iniciatívy vrátane digitálnej stratégie a rozširovanie geografického odtlačku spoločnosti vytvárajú ďalší optimizmus.

 

 • Silná históriou preverená pozícia na poli medzinárodných operácií. Medzinárodné trhy poskytujú spoločnosti Mastercard prostriedky pre rast aj diverzifikáciu. Značná časť príjmov spoločnosti pochádza z medzinárodných regiónov, ako je Ázia, Pacifik, Kanada, Európa, Latinská Amerika, Afrika a Blízky východ.
 • Strategické aliancie s vládami, bankami a korporáciami v týchto regiónoch spoločne s rozvinutými štátmi, ako sú Nemecko, Spojené kráľovstvo, Austrália či Japonsko pozitívne podporujú expanziu elektronického obchodu v rozvíjajúcom sa odvetví elektronických peňazí. Tieto trhy, vedené posunom smerom k väčšiemu využívaniu platobných kariet a vyššími spotrebiteľskými výdavkami, majú značný potenciál generovať v nasledujúcich rokoch rasť.

 

 • Priebežné investície do technológií. Spoločnosť dosahuje významný pokrok vo svojej digitálnej stratégii a neustále investuje do technológií. MasterPass sa stal historicky prvou sieťou na svete, ktorá dokáže poskytovať digitálne platobné služby naprieč všetkými zariadeniami a všetkými kanálmi. Spoločnosť ďalej investuje do tokenizačnej technológie platieb.

 

 • Tá podporuje bezkontaktné platby a digitálne zabezpečené vzdialené platby a zvyšuje zabezpečenie transakcií. Tokenizácia chráni dáta zákazníkov tak, že číselnou radou (tokenom) nahrádza informáciu o účte z plastovej platobnej karty. Táto technológia umožňuje autorizovať platby, bez toho aby došlo k zverejnenie detailov účtu. Pokračujúce investície do nových technológií by spoločnosti mali pomôcť udržať konkurenčnú náskok v rastúcom sektore elektronických platieb.

 

 • Lepšie než očakávané výsledky. Spoločnosť Mastercard oznámila v prvom štvrťroku 2018 upravený zisk na akciu vo výške 1,50 USD, čím prekonala očakávania analytikov. Výnosy spoločnosti medziročne vzrástli o 43%. Lepšie než očakávané výsledky boli predovšetkým podporené nárastom objemu platobných transakcií a cezhraničných transakcií. Príjmy spoločnosti Mastercard v prvom štvrťroku dosiahli 3,6 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 27%. Upravené prevádzkové náklady vzrástli o 32% na 1,6 miliardy USD. K 31. marcu 2018 dosiahol počet klientskych kariet Mastercard a Maestro 2,4 miliardy. Výnosy z investícií zaznamenali rast o 13%. Úrokové náklady medziročne vzrástli o 10,3% na 49 miliónov dolárov.

 

 • K 31. marcu 2018 predstavovali hotovostné prostriedky spoločnosti a peňažné ekvivalenty 6,9 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 16% oproti úrovni na konci roku 2017.

 

 • V priebehu prvého štvrťroka 2018 uskutočnila spoločnosť spätný odkup akcií v hodnote 1,4 miliardy USD a na dividendách vyplatila 263 miliónov USD.

 

 • V priebehu minulého mesiaca boli zo strany analytikov niekoľkokrát zmenené odhady vývoja trendu, kedy osemkrát analytici zvýšili svoje odhady rozšírenia existujúceho rastového trendu. V dvoch prípadoch analytici svoje očakávania znížili.

 

Mastercard, rovnako ako v minulom roku, prekonáva očakávania trhu a je na výslní záujmu investorov. Súčasne s tým však rastie pomerový ukazovateľ P / E. Aktuálne ocenenie naznačujú, že sa spoločnosť v súčasnosti nemôže radiť k lacným titulom. Napriek tomu sa v očiach mnohých obchodníkov jedná o skvelú spoločnosť sa solídnym investičným potenciálom. Napriek súčasným vyšším cenám by akcie spoločnosti stále mohli ponúknuť solídny výnos, ak bude spoločnosť aj naďalej schopná profitovať z rastu globálneho bezhotovostného sveta.

 

Riziká

 • Spoločnosť Mastercard je nútená sa vyrovnávať s ťažkosťami spojenými s udržiavaním výdavkov na prevádzku gigantické obchodnej siete. Celkové prevádzkové náklady spoločnosti v posledných piatich rokoch rastú. Je pravdepodobné, že rast prevádzkových nákladov bude pokračovať aj v nadchádzajúcich štvrťrokoch, a to predovšetkým kvôli pokračujúcim investíciám na podporu strategických iniciatív, vyšším zľavám a finančných stimuloch plus vyšším právnym nákladom.

 

 • Spoločnosť pracuje s pomerne vysokými nákladmi v rámci zliav a finančných stimulov, ktoré využíva pre získavanie nových zákazníkov a nových obchodných ciest.

 

 • Ocenenie Mastercard na súčasnej úrovni javí známky nadhodnotenia. Pri pohľade na 12-mesačný výhľad ukazovatel pomeru ceny a výnosov (P / E) spoločnosti, ktorý činí vysokých 41,44 (založené na odhade príjmov v nasledujúcich 12 mesiacoch), nie je vylúčené, že investori ďalej nebudú chcieť za akcie platiť žiadnu vyššiu prémiu. Nepriaznivo pre spoločnosť vyznieva tiež porovnanie s 12 mesačnými forwardy ukazovateľa P / E, ktorý u celého odvetvia dosahuje 23,48.

 

                         Obrázok: pohľad na grafický vývoj loga společnosti Mastercard v čase. Zdroj: Flickr.com

 

Správa o príjmoch v 1. štvrťroku 2018

Mastercard v prvom štvrťroku tohto roka prekonala očakávania analytikov ako z pohľadu ziskov, ako aj z pohľadu celkových tržieb.

 • Mastercard v 1Q 2018 prekonala očakávania analytikov ako z pohľadu ziskov, ako aj z pohľadu celkových tržieb. Zisk na akciu medziročne vzrástol o 41,28 % na 1,50 USD. Medziročne čistý zisk spoločnosti v danom období vzrástol o 38 % na 1,49 miliardy USD. Za lepšími, než očakávanými výsledkami stojí najmä vyšší objem switch transakcií, nárast objemu cezhraničných platieb a zisky z akvizícií. Ako obmedzujúci faktor je potrebné spomenúť vyšší objem poskytnutých zliav a stimulov.

 

 • Silná prevádzková výkonnosť. Celkové príjmy spoločnosti v 1Q 2018 medziročne vzrástli na 3,58 miliardy USD.

 

 • V spomínanom období celkové prevádzkové náklady spoločnosti zaznamenali oproti predošlému štvrťroku (1,79) mierny pokles na 1,75 miliardy USD, a to vďaka nižším všeobecným a administratívnym nákladom a nákladom na reklamu a marketing.

 

Ukážkový príklad – CFD na akcie Mastercard

Investovaná čiastka 50.000 EUR … 58.360 USD (kurz NBS 26.6.18)

Typ kontraktu CFD

Finančné páka 1:10

Margin 10 % z hodnoty kontraktu

Cena akcie 196,35 USD / CFD (k 26.6.18)

1 lot / kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 19.635 USD … marža 10 % … 1.963,50 USD

Target Price 1 … 210 USD / CFD lot

Target Price 2 … >210USD / CFD lot

 1. úroveň supportu … cca 186,50 USD / CFD lot
 2. úroveň supportu … cca 183,10 USD / CFD lot

Pri plnom 100 % zainvestovaní by bolo pri marži 1.963,50 USD možné nakúpiť až 29 lotov / kontraktov. V rámci nepísaného pravidla investorov by však maximálna investovaná čiastka nikdy nemala prekročiť 50 % voľných prostriedkov investora.

V prípade nákupu 1 kontraktu CFD na akcie Mastercard pohyb kurzu k TP 1 na úrovni 210 USD / CFD lot ponúka potenciál 1.365 USD.

V prípade zainvestovanie 50 % voľných prostriedkov a nákupu 14 kontraktov by pohyb kurzu CFD o 13,65 USD ponúkol potenciál zhodnotenia o 19.110 USD.

V prípade negatívneho vývoja a poklesu kurzu CFD k 2. úrovni supportu 183,10 USD / CFD by však rovnaký obchod pre investora znamenal stratu prevyšujúcu 30 % celkového objemu prostriedkov investora.

 

_________________________________________________________________________________________

Dôrazne pripomíname, že s ohľadom na veľkosť obchodného účtu a veľkosť trhu je nevyhnutne nutné upraviť veľkosť páky a zodpovedajúcim spôsobom nastaviť mieru zvoleného rizika. Obchodovanie CFD kontraktov a na Forexe je vysoko rizikové a nevhodne nastavený risk management môže vyústiť v stratu veľkej časti či všetkých finančných prostriedkov investora.

 

______________________________________________________________________________________________

Ako všetci vidíme, analýza bola a je publikovaná na stránkach spoločnosti PrimStock, ale iba klienti tejto spoločnosti, či jej partneri k nej majú plnohodnotný prístup. Tu publikovaná ukážka bola a je so zvolením vedenia  spoločnosti, čo nám umožnilo aspoň trochu preniknúť k informáciám, ktoré sa inak draho platí. Je pravdou, že služby tejto spoločnosti nepatria k tým najlacnejším, ale na druhú stranu, za komfort , prvotriedny servis a excelentnú výkonnosť si každý skúsený investor asi rád zaplatí. Už pri pohľade a zamyslení sa nad predstavenou analýzou, či rozhovore s analytikmi tejto spoločnosti je jasné, že potenciál je nesmierny. Dokážu vytvárať a zhodnocovať situácie naprieč viac ako piatimi tisíckami akciovými titulmi, stovkami komodít a menových párov. A len tu ukázaná analýza na potenciálny vzostup ceny CFD spol. Master Card hovorí o možnosti cirka dvadsiatich ôsmich percentách zhodnotenia investovaného kapitálu. A nie za desiatky rokov, ale za desiatky dní či týždňov.

Ale späť na zem, pochopiteľne, ako sami manageri spoločnosti PrimStock otvorene hovoria. Každý obchod či každá analýza má svoje riziká. A to je opätovne jeden z dôvodov, prečo dobrí obchodníci tejto spoločnosti majú rešpekt a uznanie svojich klientov. Dokážu sa otvorene baviť ako o potenciálnych pozitívach, tak i negatívach, čo dnes vie máloktorý poradca. A na to môže byť spoločnosť PrimStock, aj jej zamestnanci od nás z Komárna hrdí.

Podľa vyjadrenia súčasných pracovníkov spoločnosti, ale aj všeobecného povedomia, spoločnosť do nášho kraja prináša kvalitnú príležitosti pre múdrych investorov a excelentné podmienky pre cieľavedomých obchodníkov. A tými môžete byť aj VY.