Región Dél-komárom 2022. 12. 06.

Spolok muzeológov v Komárome oslávil 50 rokov

László Kecskés, zakladateľ a prvý riaditeľ Múzea Györgya Klapku v južnom Komárome, založil už v roku 1972 Spolok muzeológov, ktorý sa za posledných päťdesiat rokov vypracoval na jedného z najaktívnejších komunitných organizátorov a komunít zachovávajúcich tradície v meste. Jubilejné stretnutie sa konalo koncom novembra v hlavnej budove inštitúcie na Ulici Kelemena Lászlóa.

Riaditeľka múzea Emese Szamadóová uviedla, že členovia spolku sa stretávajú každý posledný utorok v mesiaci. Pri týchto príležitostiach prednášajú v Komárome okrem miestnych historikov aj akademici elita maďarských a slovenských historikov, zvyčajne na témy súvisiace s históriou mesta alebo v súvislosti s národnými výročiami. „Každý rok chodíme na výlety a na týchto výletoch navštevujeme múzeá, archeologické náleziská a expedície. Existencia tohto spolku je dôležitá aj preto, že členstvo zvyšuje zbierku umeleckých predmetov inštitúcie, pomáha pri organizovaní a prevádzke vlastivedných výstav,“ dodala Emese Számadó.

Na výročnej schôdzi 29. novembra členovia zhodnotili prvých päťdesiat rokov a premietli dokumentárny film o Györgym Klapkovi, na vzniku ktorého sa nezmerne zaslúžilo aj múzeum.

Zdroj: komarom.hu