Mesto 2012. 07. 04.

Spomienka na "pétepákov" v Komárne

Pri Leopoldovskej bráne pevnosti v Komárne sa v sobotu 23. júna uskutočnil pietny akt kladenia vencov k pamätnej tabuli, venovanej príslušníkom Vojenských táborov nútených prác – Pomocných technických práporov. 

Spomienkového stretnutia, ktoré zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska, sa za ozbrojené sily SR zúčastnil náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek.

„Stať sa politicky nespoľahlivým a ocitnúť sa v tábore nútených prác mohol v zásade hocikto. Azda sa aj niektorí z vás tu prítomných nájdete medzi nimi. Osobne ste zažili roky tvrdej a často nebezpečnej driny. V baniach, kameňolomoch, lesoch, na stavbách… Takzvaným „nepriateľom socializmu“, ale aj ich rodinným príslušníkom sa zmenili životy, zhatali im plány, strpčovali im život. Utrpenie bolo kruté a dlhé, veď v táboroch trvalo často roky. Na to nesmieme a nechceme zabudnúť. Je potrebné vedieť hovoriť o tom, čo tu bolo a čo si je treba pamätať. Je veľmi dôležité predávať svoje skúsenosti, aj tie zlé, nasledujúcej mladej generácii a pomôcť jej vyhnúť sa podobnému osudu“, povedal generálporučík Vojtek vo svojom príhovore.

Zároveň organizátorom stretnutia poďakoval za to, že aj s odstupom času pripomínajú históriu všetkým generáciám našej spoločnosti a zdôraznil, že naša úcta patrí aj všetkým, ktorí sa morálneho zadosťučinenia nedožili.

Tieto zvláštne vojenské útvary boli v Komárne od októbra 1950 do roku 1954, do ktorých boli narukovaní už od septembra 1950. Do vojenskej služby v PTP boli povolaní politicky nespoľahliví občania, bohoslovci, roľníci, živnostníci, prepustení politickí väzni a ďalší, označení za nespoľahlivých. Ich vonkajším znakom boli čierne výložky, namiesto zbrane používali lopatu a krompáč a boli využívaní na ťažké a nebezpečné nútené práce, predovšetkým na práce v stavebníctve: najskôr to bola bytová výstavba pre potreby armády a budovanie rôznych vojenských objektov. Neskôr sa využívali aj na výstavbu letísk, na práce v kameňolomoch a na práce v baniach.

TEXT:  KaNGŠ  – Andrea Hankoščáková
FOTO:  rtm. Roman Krupa

Vyjadrite svoj názor