Mesto 2023. 04. 13.

Starobylé jedlá i historické boje priblíži netradičná súťaž v Komárne

Priblížiť revolučné boje v rokoch 1848 a 1849 a prezentovať gastronómiu tohto obdobia je cieľom súťaže Komárňanské vojenské hostiny. Nezisková organizácia Pro Castello Comaromiensi ju organizuje 1. mája v Starej pevnosti v Komárne.

Ako informovali organizátori, súťažiť vo varení jedál z 19. storočia na otvorenom ohni môžu družstvá s ľubovoľným počtom členov. Prihlásiť sa musia najneskôr do 24. apríla. “Súťažiť je možné s akýmkoľvek jedlom konzumovaným v 19. storočí a pripraveným na otvorenom ohni v kotlíku, na ražni či grile. Jedno družstvo môže súťažiť s niekoľkými druhmi jedál, ktoré pripraví na mieste. Kritériami pri hodnotení budú hlavne chuť pripravovaného jedla, dodržanie dobovej receptúry z prvej polovice 19. storočia, jedinečnosť podávania, ale aj vzhľad družstva či atmosféra pri varení,” vysvetlili organizátori. Ako doplnili, súťaž vo varení historických jedál bude spojená aj s ukážkou historickej bojovej scény z rokov 1848/1849.

Námetom na vznik podujatia Komárňanské historické hostiny bola udalosť, ktorú vo svojom poviedkovom cykle Revolučné a bojové obrazy opisuje spisovateľ Mór Jókai. “Podrobne píše o tom, že v apríli 1849 veliteľ Komárňanskej pevnosti, generálmajor Richard Guyon upevňoval bojového ducha obrancov pevnosti tým, že pohostil obyvateľov Komárna na hradbách Starej pevnosti. A to pri neustálej delostreleckej paľbe nepriateľa. Našu súťaž organizujeme na pamiatku tejto netradičnej hostiny,” doplnili organizátori.

Zdroj: teraz.sk

Vyjadrite svoj názor