Mesto 2023. 08. 30.

Stavebné práce v Novej pevnosti sú ukončené

„S radosťou Vám môžeme oznámiť, že stavebné práce na našej novej kancelárii, pokladni, verejných toaletách a výstavnej miestnosti boli ukončené. Veríme, že sa Vám budú páčiť rovnako ako nám. Čo poviete? V najbližších týždňoch bude vyhotovený nábytok a obstará sa výpočtová technika. Pripravujeme pre Vás aj novú stálu výstavu o histórii Pevnosti. Tešíme sa na stretnutie v nových priestoroch.“ Informujú na stránke Pevnosť Komárno – Komáromi Erőd.

Obnovu zrealizovala firma DARTON s.r.o. z Komárna v rámci projektu KOMFORT, vďaka podpore z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU.