Mesto 2024. 06. 17.

Stretnutie farmaceutov v komárňanskej nemocnici

Na pôde Nemocničnej lekárne Nemocnice AGEL Komárno sa stretli farmaceuti a farmaceutické laborantky z celého okresu Komárno. V rámci odborného podujatia sa venovali manažmentu pacienta s hypertenziou podľa ESH 2023 odporúčaní, pľúcnej artériovej hypertenzií a centralizovanej príprave cytostatík.

Na základe ESH odporúčaní 2023 v liečbe nekomplikovanej hypertenzie by mala byť uprednostnená fixná dvojkombinácia liečiv, a to kombinácia ACE inhibítora s blokátorom kalciového kanála alebo s diuretikami. Liečba by mala začať pri zvýšenom tlaku krvi nad 140/90mmHg. V ďalšom kroku sa doporučuje fixná trojkombinácia liečiv. Fixná kombinácia garantuje vyšší účinok za predpokladu používania nižších dávok a zároveň sa zvyšuje compliance pacienta. Beta-blokátory sú indikované v akomkoľvek kroku liečby pri určitých indikáciách.

Pľúcna hypertenzia patrí medzi vzácne ochorenia so zlou prognózou, ktoré postihuje aj mladých ľudí. Dobrou správou je, že k dispozícii je liečba, ktorá zlepšuje stav pacienta a kvalitu života.

Centralizácia prípravy cytostatík na oddelení prípravy cytostatík Nemocničnej lekárne ponúka bezpečnú manipuláciu s cytotoxickými látkami a asepticky pripravený produkt vysokej kvality. Ďalej elimináciu medikačných chýb a nezanedbateľné sú pozitívne ekonomické a ekologické aspekty. 

Taktiež účastníci mali možnosť navštíviť jednotlivé pracoviská nemocničnej lekárne, a to oddelenie klinickej farmácie, oddelenie zdravotníckych pomôcok, oddelenie prípravy humánnych liekov, oddelenie prípravy sterilných humánnych liekov a oddelenie prípravy cytostatík. Odborné podujatie podporili aj Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov. Na záver prebiehalo stretnutie Miestnej lekárnickej komory pod vedením predsedníčky Mgr. Danky Cziborovej.

„Som veľmi rada, že vieme poskytnúť vzdelávanie farmaceutov a farmaceutických laborantov v našom okrese. Verím, že zavedieme tradíciu a bude naďalej záujem o takúto formu vzdelávania zo strany našich kolegov,“ povedala na záver vedúca farmaceutka PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.