Región Dél-komárom 2021. 05. 20.

Svitá na lepšie časy pre vodný turizmus v Komárome

Pri Szőnyi na Dunaji sa vybudovala trasa dlhá 30m, ktorá slúži na vylodenie lodí. Pre tento krok bol veľký dopyt, keďže v regióne je málo takýchto miest, kde sa lode môžu dostať na súš.

„V domácom úseku Dunaja nájdeme hlavne miesta, kde samotné koryto rieky a pobrežný úsek umožňujú nalodenie. Okrem mesta Komárom poskytli pomoc pri výstavbe zariadenia aj miestna vodárenská spoločnosť, DIBUSZ Kft., Budai-Transz Kft., Betonsped Kft. a niekoľko miestnych odborníkov. Priestor bol vybudovaný so súhlasom Krajskej rybárskej asociácie,“ povedal odborník András Molnár.

Odborník dodal, že v okolí sa plánuje vybudovanie štrkového parkoviska , kde je možné po dobu pobytu skladovať prívesné vozíky na vode, plánuje sa však aj vytvorenie zeleného dunajského komunitného priestoru .

Zdroj: komarom.hu