Mesto 2014. 11. 13.

Taký bude nový most cez Dunaj

Nedávno zverejnila maďarská neverejná akciová spoločnosť Národný vývoj infraštruktúry vizualizácie plánov nového mostu cez Dunaj, ktorý spojí severné a južné Komárno. Most zabezpečí dopravu pre autá, pešiu a cyklistickú dopravu a podľa plánov by sa mal stavať 200 metrov od dnešného železničného mostu.

Veľko výhodou mostu bude, že jeho nosnosť umožní odkloniť nákladnú dopravu na tento most, čo môže prispieť k ďalšiemu vývoju regiónu. Samozrejme, centrá oboch miest budú oslobodené od veľkej doprave, taktiež sa zmierni dopravné zaťaženie Alžbetinho mostu, ktorý teraz spája dva brehy Dunaja.

Na vizualizácii vidieť, že nový most bude jeden pylónový so šikmými káblami, ktorého dĺžka bude 600 metrov, najväčší otvor bude mať 252 metrov a celková šírka mostu bude 20,4 metrov. Konštrukčné plány sú hotové a začal sa proces stavebného povolenia. Stavebné práce by sa mali začať v roku 2016 s tým, že nový most by mal byť hotový v rokoch 2017-2018.

Financovanie výstavby sa uskutoční z cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko z prostriedkov Európskej Únie. Požadovaný návrh bude predložený na odsúhlasenie Európskej komisii vo februári. Predpokladané náklady na realizáciu projektu by mali byť 37 miliónov eur.