Mesto 2015. 05. 14.

Terénne práce na projekte boli ukončené

Práce na projekte zameranom na odstránenie environmentálnej záťaže v pevnosti a na dvore za budovou mestskej polície začali 23. marca a terénne práce na stavbe boli ukončené začiatkom mája 2015. Odstránili a odviezli ropnými látkami kontaminovanú zeminu a priviezli nezávadnú v objeme cca 5000 m3.
Prečistenie kontaminovanej spodnej vody bude trvať šesť mesiacov. Práce na projekte by mali byť ukončené do konca septembra 2015. Všetky materiálne škody spôsobené výkopovými prácami boli vďaka zodpovednému prístupu mestského úradu dané zhotoviteľom diela do pôvodného stavu podľa dohovoru, bola vybudovaná prístupová komunikácia vo výmere cca 320 m2, nanovo sa vybudoval aj malý park pri informačnom stredisku. Dodali aj novú liatinovú lavička (pôvodná betónová bola poškodená) a do pôvodného stavu dali aj rozvod kanalizácie a pitnej vody. V lokalite pevnosť, za bývalým muničným skladom sa vybudoval nový rozvod závlahy a vysadila sa tráva. Vyčistili, vyzametali tiež celý priestor na nádvorí Novej pevnosti, kde bola zemina pred odvozom zložená. Výsledkom projektu je nielen čistejšie, zo zdravotného hľadiska neškodné prostredie, ale sa zvýšila aj upravená plocha na dvore za políciou, ktorú mesto môže vhodne využiť napríklad pri organizovaní jarmoka, čo môže priniesť určité finančné benefity mestu.

-krá-
-Mesto Komárno-