Región Dél-komárom 2023. 08. 10.

Tourinform v Komárome láka na špeciálne historické dobrodružstvo

Najbližší víkend, 12. augusta, v sobotu od 10.00 h, sa môžu všetci, ktorí sa prihlásia na najnovší tematický zájazd, zúčastniť cestovania v čase. Tentoraz sa môžete dozvedieť o historických udalostiach, ktoré určili nielen osud Komáromu, ale aj Maďarska a v konečnom dôsledku aj celej Európy! 

Od manažéra kancelárie Tamása Proczellera sme sa dozvedeli, že stretnutie sa uskutoční v sobotu o 10.00 pred kanceláriou Tourinform v Južnom Komárome na adrese Igmándi út 2.

„Našou prvou zastávkou bude Hviezdicová pevnosť, kde sa nachádza zbierka starožitných a stredovekých sadrových replík Múzea výtvarných umení. Potom navštívime ešte stále prebiehajúce vykopávky Brigetio v okrese MOL, kde budeme mať možnosť vidieť už vykopané nálezy. Samozrejme, dostaneme aj prehliadku so sprievodcom od archeológov pracujúcich na mieste. Na záver prehliadky navštívime návštevnícke centrum dedičstva Brigetio , teda nové mestské múzeum a jeho stále a dočasné expozície. Tematická prehliadka končí pred kanceláriou Tourinform podľa našich plánov o 13:30,“ doplnil office manažér.

Účastníci zájazdu sa medzi jednotlivými lokalitami prepravujú autobusmi. Počas poznávacej návštevy sa vedúci skupiny zdržiava s účastníkmi po celý čas. Prehliadky sa môžu zúčastniť len registrovaní záujemcovia.

Informácie o lístkoch sú k dispozícii na webovej stránke Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. prostredníctvom tohto ODKAZU !

Zdroj: sziakomarom.hu