Mesto Dél-komárom 2022. 12. 09.

Tourinform z Komárna sa obsadil na poprednom mieste medzi turistickými kanceláriami v Maďarsku

V Maďarskej republike funguje takmer 90 turistických kancelárií, pričom ich fungovanie koordinuje Maďarská turistická agentúra. Kancelárie fungujú na základe manuálu a sú kontrolované agentúrou.

„Je dôležité, aby kancelárie mali jednotný vzhľad a fungovali na vysokej profesionálnej úrovni, aby sa kvalita nami poskytovaných služieb neustále zvyšovala. Na presné meranie bol vyvinutý takzvaný TMR systém. V rámci toho kolegovia z agentúry realizovali takzvaný „mystery shopping“ a informovali sa u nás na rôzne záležitosti osobne, e-mailom, telefonicky, v maďarskom a cudzom jazyku. Sme veľmi radi, že kancelária Tourinform v Komárome skončila v prieskume výrazne nad celoštátnym priemerom a približuje sa k 90% výkonnosti.

Dôležité je tiež poukázať na to, že tento systém existoval doteraz, no v posledných rokoch sa kontroly výrazne sprísnili, preto je možno ešte potešujúcejšie, že sa nám spoločnými silami podarilo dosiahnuť tento výsledok,“ povedal manažér kancelárie Tamás Proczeller. 

Počas posledného adventného víkendu v maďarskom Komárome organizuje Tourinform  v nedeľu 18. decembra v čase od 17:00 do 18:00 malú prehliadku mesta vlakom. Účastnícky poplatok: 1 500 HUF/osoba, deti do 6 rokov zdarma!

„Najkrajšie časti Komárna a Komáromu obchádzame osvetleným vláčikom. Počas prehliadky náš sprievodca zabáva účastníkov zaujímavými vianočnými príbehmi. Vláčik odchádza z kancelárie Tourinform o 17:00, potom robí obhliadku v Komárome. Konečnou zastávkou prehliadky bude Szabadság tér, kde sa naši účastníci môžu zapojiť do adventných programov mesta,“ uzavrel Tamás Proczeller.