Región Dél-komárom 2022. 10. 28.

Truhlica z Komáromu bola zaradená medzi regionálne kultúrne pamiatky

Ľudová umelkyňa Anna Nyikus, odborná manažérka Petőfiho kultúrneho strediska a predsedníčka Župného ľudového umeleckého spolku, uviedla, že uznanie je dôležité najmä preto, že ešte viac zvýšilo reputáciu Komáromu.

História truhlice v Komárome siaha do dávnej minulosti, do čias umeleckých stolárov v Komárome. Dané motívy najskôr použili tesári pri maľovaní stropov kostolov, odkiaľ sa rozšírili na nábytok a truhlice. Vtedajší lodní tesári si tieto prepravné debny brali so sebou na svoje cesty po Dunaji. Takto sa motív truhlice z Komáromu rozšíril po celej Karpatskej kotline. Štýlové prvky možno nájsť aj v stolárskych dielňach z 19. storočia,“ povedala Anna Nyikus.

Aby sa tematický svet truhlice dostal aj medzi najmenších, už v minulostti vyšla aj omaľovánka Truhlica z Komáromu. Predslov knihy napísal József Liszka, etnograf. Emese Számadó, riaditeľka Múzea Györgya Klapku v Komárome, písala o histórii umeleckých stolárov a ilustrácie do zväzku vytvoril grafik Gábor Ölveczky. Na 11 stranách si môžete pozrieť 11 farebných truhlíc, pod každou je motív, ktorý sa dá vymaľovať a vyfarbiť a na radosť detí je omaľovánka obohatená aj o ľudovú rozprávku.

Zdroj: komarom.hu