Región Dél-komárom 2024. 04. 29.

Udeľovali sa ceny mesta

Oslavy nášho mesta sa tentoraz začali opäť spoločným zasadnutím správnej rady 26. apríla v Dôstojníckom pavilóne.

Attila Molnár, primátor Komáromu, a Béla Keszegh, primátor Komárna,  vo svojom pozdrave uviedli: Začiatok série programov, 26. apríl, je v našej histórii pocteným dátumom. V tento deň roku 1849 zjednotené domáce sily úspešne zastavili obliehanie mnohonásobne nadradených cisárskych vojsk! Podujatie sa za posledné viac ako tri desaťročia rozrástlo na najväčší a najpestrejší program v našom regióne s kvalitnou produkciou a festivalom na otvorenie sezóny. 

Attila Molnár na spoločnom zasadnutí správnej rady povedal, že Komárňanské dni sú symbolom spolupatričnosti, priateľstva a lásky. Béla Keszegh, zdôraznil, že ide o najväčší festival jari, ktorý okrem zábavy zahŕňa aj rodinné programy, výstavy, vystúpenia a športové podujatia, čím ukázal, že Komárom je naozaj dobré mesto bez hraníc.

Na stretnutí primátor Attila Molnár a Renáta Baksa-Ströcker, referentka mesta Komárom, odovzdala oceneným z Komáromu titul Čestný občanCenu Pro Urbe a Cenu primátora mesta.

Mestské zastupiteľstvo mesta Komárom v roku 2024 udelilo posmrtný titul Čestný občan mesta Komárom bývalému primátorovi nášho mesta Jánosovi Zatykóovi a titul čestného občana Rudolfovi Hornigovi, bývalému zástupcovi primátora mesta Komárom.

Pamätnú medailu pre mesto Komárom (Pro Urbe) prevzali Attila Ákos Nagy, reformovaný kňaz, Számadó Emese, riaditeľka Múzeua Györgya Klapku v Komárome a riaditeľka Návštevníckeho centra dedičstva Brigetio, Dr. Imre Ignác Szakál, medicínsky riaditeľ nemocnice Selye János v Komáromi a István Horváth, šéf komárňanskej divízie Maďarskej maltskej charitatívnej služby.

Cena primátora mesta Komárom bola udelená pani Keller Tiborné, ktorá je najstarším svedkom vysídľovania z južného Slovenska, členkou Kecskés László Társaság, Združenia bicyklových športov Brigetio a
Združenia dobrovoľných hasičov Komárom.

Vedenie mesta Komárno udelilo Cenu primátora mesta historikovi Gergelymu Bödőkovi, hostiteľovi diskusných večerov Prístavného občianskeho salónu, Jane Mačicovej, odbornej pracovníčke Regionálneho osvetového strediska Komárno, Tímei Szabó Csekei, historičke umenia Podunajského múzea, režisér animovaných filmov Dávid Štumpf a riaditeľka školy Kornélia Várady z Novej Stráže.

Cenu Pro Urbe si prevzali Ľudovít Gallovich, bývalý umelecký vedúci a choreograf miestneho Folklórneho súboru Dunaj, a RNDrÁrpád Holczhei. Správna rada udelila ocenenie In memoriam Pro Urbe Gáspárovi Alapymu, prvému primátorovi Komárna.