Mesto 2021. 11. 11.

Určite neprehliadnite! Komárno má nové prírodné Múzeum hercov

Dňa 29. 10. sa v Komárne uskutočnilo slávnostné otvorenie mimoriadne originálneho projektu. V malom parčíku na ulici Petöfiho, hneď vedľa Zdravotného strediska Semmelweisa Ignáca, vzniklo unikátne Múzeum hercov Margity Tarics Lőrincz.

Hlavná iniciatíva na zorganizovanie podujatia prišla zo stany dvoch dám – herečky a váženej členky Jókaiho divadla Margity Lőrincz a pani učiteľky, predsedníčky neziskovej organizácie EVENT Csilly Szabó. Týmto počinom sa herečke splnil sen, o zrealizovanie ktorého sa snažila štyri desaťročia. Počas celej tejto doby úmorne hľadala spôsob, akým by si mohla dôstojne uctiť večnú pamiatku svojich hereckých kolegov.

Dlho chýbali financie

Vybudovanie takéhoto kultúrneho miesta stojí nemalé peniaze, ktoré je o to náročnejšie zohnať. Práve financie robili dlho vrásky na čele aj herečke Margite Lőrincz, ktorej pomocnú ruku podala Csilla Szabó, ktorá pôsobí v ochotníckej hereckej spoločnosti És?! Színház.

Prvé organizačné práce sa začali ešte v marci. Na projekt sa podarilo vyčleniť sumu 12-tisíc eur, čo však na celkovú realizáciu nestačilo. Záujem o podporu a spoluprácu ale prejavilo niekoľko sponzorov a samotné mesto Komárno. O administratívnu časť udalosti sa postarala advokátka  Andrea Koczkás. Pripravilo sa 27 stĺpčekov, hoci v deň otvorenia bolo odhalených iba prvých 22 – hercov a herečky vybrala osobne Margita Lőrincz. Okrem nich pribudli aj dve informačné tabule. Jedna pred vstupom do Múzea hercov a druhá pred budovou divadla.

Ctení hostia

Slávnostný otvárací ceremoniál zahájil Tamás Gál, súčasný riaditeľ Jókaiho divadla v Komárne. Súčasťou jeho príhovoru bol prednes básne A színész z pera spisovateľa Lászla Tótha. Na žiadosť Csilly Szabó na podujatí vystúpila aj Kornélia Váradyová, ktorá odovzdala a pretlmočila vrelé slová niektorých sponzorov projektu, ktorí sa nemohli oficiálneho otvorenia zúčastniť.

Prítomných poctil návštevou a príhovorom aj samotný primátor mesta Béla Keszegh. Primátor vyjadril veľkú radosť zo zriadenia nápaditého outdoorového hereckého múzea, ktoré pripomína slávnu minulosť jednej z najprestížnejších kultúrnych inštitúcií mesta Komárno. Verí, že mesto divadlo a jeho neoddeliteľnú súčasť, úžasných hercov a herečky, takto ešte lepšie priblíži všetkým generáciám – súčasným i budúcim.

Okrem herca a riaditeľa Jókaiho divadla Tamása Gála, sa otvorenia zúčastnili ďalší dvaja herci. Viktor Szabó predniesol dielo Józsefa Attilu A számokról, a herec Mátyás Dráfi predniesol báseň Színészdal od Sándora Petőfiho.

Zlatý klinec

Najvýraznejšou časťou slávnostného otvorenia sa stal príhovor samotnej Margity Lőrincz, ktorá s hrdosťou nesie titul večnej členky Jókaiho divadla v Komárne. Z jej slov sršala obrovská radosť a vďaka za zrealizovanie dávneho sna. Na počesť svojich už zosnulých hereckých kolegov poprosila prítomných o potlesk, ktorý je hudbou pre uši každého jedného divadelného herca.

Potlesk sa novootvoreným múzeom niesol dlhé minúty aj vďaka rodine a príbuzným hercov, ktorí sa radia k nezabudnuteľnej generácii komárňanského divadla. Aj pre nich išlo o dojemné okamihy, ktoré patrili sláve a úspechom ich zosnulých príbuzných.

Svieži vzhľad vo dne aj v noci

Múzeum hercov nesie svoje pomenovanie po herečke Margite Tarics Lőrincz a jeho prevedenie pôsobí veľmi sviežo a nenútene. Výstava je realizovaná v podobe parkovej promenády, ktorá sa stala domovom dvadsiatich dvoch drevených stĺpikov s nepremokavými fotografiami jednotlivých hercov a herečiek prvej generácie divadla. V budúcnosti sa výstava plánuje rozšíriť o portréty hercov a herečiek, ktorí do hereckého neba odišli predčasne alebo iba v nedávnej minulosti.

Návrh projektu zrealizovali drevorezbársky majster Norbert Gerendás a fotograf József Stefankovics. Návštevníci sa tu môžu poprechádzať aj po západe slnka, keďže vo večerných hodinách sú fotografie individuálne podsvietené, čo celej výstave dodáva na útulnosti a tajomnosti zároveň.

Divadlo čoskoro oslávi 70. výročie

Maďarské oblastné divadlo vzniklo 1. 10. 1952. V roku 2022 teda oslávi svoje 70-te narodeniny. K tomuto krásnemu výročiu sa viaže aj otvorenie Múzea hercov. Umelci prvej generácie tu konečne dostali dôstojné miesto, kde im široká verejnosť môže vzdať úctu a vyjadriť ocenenie. K spomínanej prvej generácii hercov možno zaradiť mená, ktoré nastúpili do Maďarského oblastného divadla medzi rokmi 1952 až 1960 a dlhé roky boli jeho členmi – často až do odchodu na dôchodok. Títo herci sa skutočne vo veľkej miere podieľali na šírení maďarskej divadelnej kultúry od Bratislavy až po Čiernu nad Tisou.

Svoju pamätnú tabuľu tu má aj prvý riaditeľ divadla Fellegi István. Po jeho boku sa čestného miesta v novom múzeu dočkali herci a herečky, ktorí pôsobili v divadle od jeho začiatkov, menovite Bottka Zsuzsa, Bugár Béla, Ferency Anna, Gyurkovics Mihály, Húsvár Ferenc, H. Budai Mária, Király Dezső (rodák z Komárna), Konrád József, Lelkes Magda, Lőrincz Margit (rodáčka z Komárna), Siposs Jenő, Turner Zsigmond a Udvardi Anna.

Druhú skupinu tvoria herci, ktorí nastúpili do divadla už v priebehu prvej sezóny, menovite Fazekas Imre, Korai Ferenc (rodák z Komárna), Riszdorfer László (rodák z Komárna), Tarics János (rodák z Komárna) a Tóth László.

V roku 1959 sa stali členmi divadla Kovács József, Siposs Ernő, Rozsár József (rodák z Komárna), Wieder Antal, Dráfi Mátyás a Németh Ica.

Ďalšou skupinou sú herci, ktorí sa súčasťou divadla stali v roku 1959, konkrétne po ukončení činnosti Štátneho Dedinského Divadla. Z maďarského oddelenia sem prišli herci Bugár Gáspár, Lengyelné Gombos Ilona, Lengyel Ferenc, Palotás Gabi, Szabó Rózsi, Szentpétery Aranka a Várady Béla.

V roku 1969 vznikla pobočka Maďarského oblastného divadla v Košiciach pod názvom Scéna Thália. Jej riadenia sa ujal Beke Sándor, ktorému pomáhali herci Gyurkovics Mihály, Kovács Jézsef , L. Gombos Ilona, Lengyel Ferenc, Szabó Rózsi a Várady Béla.

Práve Beke Sándor podal návrh, aby sa divadlo premenovalo a ďalej bolo známe ako Jókaiho Divadlo. K tomuto významnému kroku prišlo 1. 6. 1990. Scéna Thália v súčasnosti pôsobí už samostatne a nesie oficiálny názov Divadlo Thália v Košiciach.

Zdroj: Informačná tabuľa pred vstupom do Múzea hercov; korkep.sk ujszo.com deltakn.sk

Text a foto: Bc. Stella Hamranová