Región Dél-komárom 2024. 02. 16.

Urgentný príjem v Komárome prejde veľkou premenou

Maďarský Komárom sa úspešne uchádzala o TOP Plusz program s názvom „Rozvoj základnej zdravotnej starostlivosti v Komárome,“ vďaka čomu získala nenávratný príspevok od Európskej únie vo výške 280 miliónov HUF. Cieľom projektu je zrekonštruovať a energeticky efektívne zmodernizovať centrálnu pohotovosť rodinného v Szőny, ako aj zakúpiť pomôcky na uľahčenie práce rodinných lekárov, pediatrov a zubných lekárov.

Špecialisti pri rekonštrukčných prácach odstránia zatekanie budovy, zateplia nehnuteľnosť a podlahu, vymenia dvere a okná, zrekonštruujú elektrickú sieť, zmodernizujú vykurovací systém. Okrem toho budova dostane aj solárne panely a budú sa realizovať aj práce na bezbariérovosti.

Cieľom projektu je okrem rekonštrukcie budovy aj skvalitnenie primárnej zdravotnej starostlivosti v Komárome a okolí, čím sa zlepší zdravotný stav miestnych obyvateľov, podporí sa spolupráca medzi ambulanciami a v konečnom dôsledku sa zintenzívnia aj preventívne skríningové testy na včasné vyšetrenie chorôb.

Investícia bude realizovaná v rámci programu Széchenyi Terv Plusz a jej ukončenie sa očakáva v lete 2025.