Mesto 2019. 06. 26.

Uskutočnila sa revitalizácia fit parku v Ružovom parku

Obnovený Ružový park bol 25. júna oficiálne odovzdaný obyvateľom. Hodnota obnovy je takmer 55 000 eur. Okrem odpočinku poskytuje obyvateľom aj aktívnu relaxáciu.

Renovácia Ružového parku bola realizovaná na poslanecký návrh Tímey Szénássy, ku ktorej sa pripojilo niekoľko ďalších poslancov – Attila Horváth, Szilárd Ipóth a Zoltán Bujna a tým sa tento projekt mohol realizovať z poslaneckých príspevkov.

Vďaka podpore bol obnovený celý areál parku, za 35 000 eur boli obnovené chodníky so zámkovou dlažbou, osadené lavičky a uprostred parku bol vytvorený kvetinový záhon na mieste starej fontány. Plochu medzi chodníkmi naplnili zemou, kde zasadili trávu. Približne 10 000 eur sa použilo na zakúpenie fitnes strojov a to nielen pre mladých ľudí, ale sú plne k dispozícii aj starším ľudom, povedala Tímea Szénássy na slávnostnom odovzdaní fit parku.

Za ďalších 5000 eur  sa rozšírila obnova osvetlenia Ružového parku a plánuje sa aj inštalácia verejných bezpečnostných kamier v tejto oblasti.

Rekonštrukcia Ružového parku je pokračovaním vývoja parku Anglia, kde v minulom roku bolo obnovené ihrisko a teraz táto oblasť získala úplne nový výzor, povedal primátor mesta Béla Keszegh. „Verejné obstarávanie sa už uskutočnilo a v súčasnosti trvá kontrola z ministerstva, na základe čoho sa plánuje vybudovať ihrisko za štvrť milióna eur v blízkosti Ružového parku. Interaktívne, individuálne navrhnuté ihrisko bude napodobeninou pevnosti Hviezda (Csillag Erőd) a na jeseň môže byť hotová“– dodal primátor Béla Keszegh.