Región Dél-komárom 2023. 02. 21.

Už túto sobotu môžete bezplatne navštíviť centrum pre nálezy z oblasti Brigetio

Už tento týždeň v sobotu 25. februára si môžete v rámci bezplatnej prehliadky so sprievodcom pozrieť návštevnícke centrum dedičstva Brigetio v Komárome na adrese Igmándi út 34.

Záujemcov privíta primátor Dr. Attila Molnár a výstavu predstaví Emese Számadó, riaditeľka Múzea Györgya Klapku v Komárome .  Počas prehliadky sa budú konať aj prednášky archeologičky Gabrielly Gátfalvi-Delbóovej a historika Gábora Pokornyiho. 

Prehliadky so sprievodcom začínajú o 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00.

Vstup je bezplatný, avšak je potrebná registrácia na tč: +3634344697 (Ut-Pia: od 8:00 do 15:00)

Zdroj: komarom.hu