Mesto 2023. 07. 28.

Už v auguste sa malí i veľkí môžu tešiť na Komarátsky festival detí

Od 26. augusta do 28. augusta sa bude konať už ôsmy ročník obľúbeného festivalu pre deti s názvom Komarátsky festival detí. Vstup na akcie je bezplatný.

V sobotu 26. augusta sa bude konať nasledovný program:

 • 15.00 – 18.00 OZ VILLA CAMARUM PT: „Farby, tvary, Komárno” – výtvarná dielňa v duchu lokálpatriotizmu
 • 15:00 – 18.00 – Air Track Street Generation prezentácia
 • 15.45 – 16.45 – HÁROMPATAK zenekar – gyermektáncház / hudobná skupina HÁROMPATAK – detská tanečná dielňa
 • 17.00-18.00 – SLOVENSKÍ REBELI: detská tanečná dielňa
 • 15.00-18.00 – VIRGONCKODÓ obrie drevené hračky a mega bubliny
 • 15.00-18.00 – remeselnícke dielničky v znamení folklóru
 • 15.00-18.00 – OZ VILLA CAMARUM PT: obrie drevené hračky
 • 15.00-18.00 – Divadlo ÉS?! Színház: rozprávkový a knižný kútik

27. augusta 2023 (nedeľa)

 • Anglia park / Park Anglia
 • 14:00-18:00 – FUTURA Kalanddoboz, a Szigetköz házhoz jön: interaktívna prehliadka pre malých ochrancov prírody
 • 14:00-18:00 – ukážka psov
 • 14:00-18:00 – ZOO PARK – mini zoo
 • 14:00-18:00 –NAGY ÉVA výtvarníčka – maľovanie v prírode
 • 14:00-18:00 – remeselnícke dielničky v znamení folklóru
 • 14:00-18:00 – POĽOVNÍCI DEŤOM – interaktívna ukážka poľovníctva a lesníctva pre deti
 • 14:00-18:00 – skákacie hrady pre deti
 • 14:00-18:00 – NAGY IMRE: lukostreľba
 • 14:00-18:00 – KNIŽNICA JÓZSEFA SZINNYEIHO: Kvíz pre všetkých a interaktívny kútik detskej literatúry
 • Klapkovo námestie
 • 14:00 – 18:30 – Deň otvorených dverí na radnici
 • 14:00 – 18:30 – výstava pretekárskych áut
 • 15:00 – VAGA BANDA: obrie bábkové predstavenie na chodúľoch
 • 16:00 – Divadlo JAJA: Chlapček a divoška – bábkové divadlo
 • 17:30 – CSODAMALOM Bábszínház: Mazsola – bábkové divadlo
 • 19:30 – A TŰZISTEN GYERMEKEI – ohňová show
 • Dôstojnícky pavilón – nádvorie
 • 16:15 – BÁBUCI Bábszínház: bábkové divadlo pre najmenších
 • 17:15 – VÍGH-BODA MARCSI – veselé detské hry
 • 14:00-18:00 – OZ VILLA CAMARUM PT: veľkometrážne ľudové hračky z dreva
 • uzavretý úsek cesty Vnútorná okružná
 • 14:00-18:00 – BC KOMÁRNO: basketbal, preteky šikovnosti, detské hry
 • 14:00-18:00 – ukážka automobilov záchranárov, policajtov a hasičov
 • 14:00-18:00 – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU: nábor športu – hravý päťboj s najvýznamnejšími športovcami Komárna

28. augusta 2023 (pondelok)

 • 17.00 – rodinný koncert hudobnej skupiny KALÁKA
 • 19.30 – koncert skupiny CSÍK JÁNOS ÉS A MEZZO

INFO: villa.camarum@gmail.com, +421 905 498 911

Hlavný sponzor: Nadácia MOL-ÚJ EURÓPA Alapítvány

Sponzori:
KULTMINOR – Fond na podporu kultúry národnostných menšín,
Mesto Komárno
Nemzetpolitikai Államtitkárság – Magyarország / Maďarsko
Bethlen Gábor Alap ZRT.
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Komárno

Zmena programu je vyhradená.