Región Dél-komárom 2024. 03. 13.

Uzávierka cesty v Komárome

V období od 11. marca do 20. apríla v Komárome na úseku cesty medzi kruhovým objazdom Igmándi út a Alžbetiným mostom skomplikuje dopravu výstavba kanalizačných systémov, informuje komarom.hu

Experti kamerovou obhliadkou zistili, že úsek kanála pod jazdným pruhom vedúcim k hraničnému priechodu je prerušený, takže môže kedykoľvek prasknúť. – Počas prác bude uzavretý jazdný pruh vedúci k mostu, doprava sa bude môcť bez problémov pohybovať smerom na Budapešť. Z uzavretého úseku cesty bude doprava odklonená smerom na Mártírok út, Beöthy Zsolt utca, Táncsics Mihály utca –  vysvetlil  Zoltán Gurics,  správca technického a komunálneho oddelenia Kancelárie primátora mesta Komárom.

Dočasne by mali byť uzavreté aj parkoviská v dotknutom cestnom úseku a na istý čas bude uzavreté aj parkovisko pred Euronics a King Shoarma Restaurant z dôvodu uskladnenia prichádzajúcich pracovných strojov. Zoltán Gurics dodal: Dôležité je vedieť aj to, že v tomto období sa budú meniť aj trasy autobusov. Tu premávajúce autobusy budú počas daného obdobia premávať v súlade s odklonom dopravy. Niektoré práce sú spojené s veľkým hlukom, takže pracovníci žiadajú o trpezlivosť a pochopenie miestnych obyvateľov a tých, ktorí idú okolo!