Šport 2024. 06. 17.

V Kajak & kanoe klube odovzdali nové multifunkčné ihrisko

Dňa 14.6.2024 došlo k slávnostnému odovzdaniu projektu podporeného Fond na podporu športu vo výške 75 730,00 € a Mesto Komárno – Komárom Város vo výške 42 000 EUR.

Finančné prostriedky boli využité na vybudovanie multifunkčného ihriska, vonkajšej workout zóny, modernizáciu vzduchotechniky a rekonštrukciu pádlovacieho bazéna. Infraštruktúra je bezodplatne dostupná pre všetky základné školy mesta Komárno, skonštatoval magistrát.

Všetkým deťom tak umožníme prístup k moderným športovým zariadeniam bez finančných prekážok, čím podporujeme ich zdravý životný štýl a vytvárame rovnaké príležitosti na športové aktivity,“ povedal primátor Béla Keszegh.

Zdroj foto: Kajak & kanoe klub Komárno

Zdroj: teraz.sk