Mesto 2016. 05. 26.

V kancelárii prvého kontaktu môžete platiť aj kartou

Od 25. mája 2016 je možné v novootvorenej kancelárii prvého kontaktu na Námestí generála Klapku okrem hotovostných platieb prevádzať aj platby prostredníctvom bankových kariet.

fe4dd6a878995f2e3bb3899dd804e33d V novej kancelárii nájdete väčšinu úradných formulárov, v podateľni môžete podať svoju žiadosť, alebo iný úradný formulár, naviac si môžete za výhodnú cenu dať úradne overiť svoje zmluvy a iné dokumenty.
Máte tiež možnosť zaslať svoje podnety, alebo pripomienky vedeniu mesta vhodením anonymného odkazu do schránky na to určenej.
V kancelárii je k dispozícii aj malý detský kútik, ktorý oceníte ak kanceláriu navštívite s dieťaťom.

0bb952bb10104322b1ce479412c6ebe6-krá-