Mesto 2022. 07. 22.

V komárňanskej nemocnici začali realizovať špeciálnu liečbu neurologických bolestí chrbtice

Novú, bezpečnú a účinnú metódu liečby dlhotrvajúcich bolestí najmä z driekovej oblasti chrbtice, ktoré majú neurologický pôvod, začali realizovať v Nemocnici AGEL Komárno. Pacienti tak majú možnosť vybrať si zo širokej škály metód liečby problémov s driekovou časťou chrbtice. Prví pacienti boli  takto liečení od záveru júna a postupne pribúdajú ďalší.

Nová metóda liečby neurologickej bolesti krížovej časti chrbice sa volá periradikulárna terapia (PRT). ,,Je to minimálne invazívna metóda zameraná na liečbu koreňových syndrómov spôsobených útlakom nervového koreňa rôznymi patologickými procesmi. Bolesť spôsobená dráždením miechových nervových koreňov je najčastejšie vyvolaná útlakom koreňov v spinálnom kanáli. Tento útlak môžu spôsobovať rôzne stavy ako napríklad degeneratívnym procesom zmenená a posunutá medzistavcová platnička, útlak nervového koreňa v medzistavcovom priestore driekovej oblasti chrbtice, klinicky významné zúženie driekového chrbticového kanála alebo pooperačné jazvovatenie v chrbticovom kanáli po operácii driekovej chrbtice a podobne,“ hovorí MUDr. Eva Hanáčková, primárka Neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Komárno.

,,PRT je moderná a bezpečná metóda. Aplikuje sa pri nej do blízkosti nervového koreňa injekčne protizápalový liek a lokálne anestetikum.  Využíva sa pri tom počítačová tomografia (CT) na navigáciu ihly do presného miesta v blízkosti zvoleného nervového koreňa alebo do oblasti kĺbneho spojenia stavcov.  Následne sa aplikuje liečebná zmes. Po aplikácii sa ihla z tela vytiahne a výkon je ukončený. Výkon pri nekomplikovanom priebehu trvá pol hodinu,“ vysvetľuje primárka. V Nemocnici AGEL Komárno začali túto liečebnú metódu vykonávať lekári Neurologického oddelenia MUDr. Tomáš Takáč a Dr. med. Kaan Tansu Uluel v spolupráci s vedúcim rádiologickým technikom CT simulátora Bc. Martinom Mrázom a jeho spolupracovníkmi.

„Chceli sme ponúknuť pacientom v regióne novú a účinnú alternatívu liečby bolestí chrbtice, keďže s takýmito pacientmi sa v našej praxi stretávame najčastejšie. Pomocou našej pani primárky sme absolvovali stáž na pracovisku IZD Trnava, kde nás rádiológ MUDr. Marek Kopáčik, pod vedením primára MUDr. Vladimíra Neuschla, PhD. a jeho kolegovia detailne oboznámili ohľadom výkonu PRT,“ hovorí MUDr. Takáč, zástupca primára neurologického oddelenia a vedúci lekár JIS neurologického oddelenia. Následne tento výkon úspešne realizovali aj v komárňanskej nemocnici. Ich skúsenosti sú zatiaľ veľmi dobré, 90% pacientov uvádzalo veľmi dobrý efekt liečby. ,,Táto metóda predstavuje alternatívu aj pre pacientov, ktorí odmietajú neurochirurgický výkon, prípadne je tento výkon z nejakého dôvodu kontraindikovaný,“ dodáva MUDr. Takáč.  „Treba však dodať,  že nie pri každom stave spôsobujúcom útlak miechového koreňa a bolestí driekovej oblasti chrbtice s jej vyžarovaním do dolnej končatiny, je možné realizovať PRT. Sú tam nejaké obmedzenia ako napríklad uvoľnená časť posunutej medzistavcovej platničky v driekovej oblasti chrbtice, ktorú odborne nazývame sekvester, malígne ochorenie, akútne alebo chronické zápalové ochorenie, poruchy zrážanlivosti krvi a podobne“, vysvetľuje skúsená primárka. 

Liečba PRT sa v komárňanskej nemocnici vykonáva v onkologickom centre  na pracovisku CT simulátora. Tento CT prístroj slúži primárne na získavanie CT snímkov  pre výpočet ožarovacích plánov na liečbu onkologických pacientov lineárnym urýchľovačom. Výhodou CT simulátora oproti bežnému CT prístroju je využitie virtuálnej simulácie, ktorá sa používa na lokalizáciu nádorov a  označenie vstupných ožarovacích polí pomocou laserového systému na tele pacienta. ,,Tento postup požívame aj pri PRT. Rádiologický technik  dokáže takto na CT snímkach  nasimulovať pozíciu ihly, miesto vpichu a uhol, pod ktorým lekár zavádza bezpečne ihlu k miestu podania liečebnej látky. Pomocou virtuálnej simulácie rádiologický technik nasvieti laserovým systémom presný bod vpichu ihly na tele pacienta a určí uhol, pod ktorým má byť ihla zavedená. Týmto odpadá zavádzanie röntgen kontrastných markerov na tele pacienta a ručné meranie miesta vpichu ihly. Výhodou je väčšia presnosť, efektivita, časová nenáročnosť a v neposlednom rade  menšia radiačná záťaž pacienta,“ hovorí Bc. Martin Mráz, vedúci rádiologický technik pracoviska radiačnej onkológie

V komárňanskej nemocnici pre pacientov vyhradili aj  konzultačné hodiny ohľadne PRT, kde po vyšetrení pacienta a preštudovaní dokumentácie lekár neurológ rozhodne, či je daný pacient vhodný kandidát na PRT.