Mesto 2023. 12. 28.

V Komárňanskej pevnosti je dokončená dôležitá fáza v rekonštrukcii

Ďalšia dôležitá fáza v rekonštrukcii pevnosti je ukončená. Balík v hodnote takmer jedného milióna eur zahŕňal niekoľko položiek, ktoré predstavujú míľnik v obnove pevnosti. V pevnosti bola dokončená nová turistická kancelária, takže keď sa otvorí na jar, pevnosť bude prístupnejšia pre návštevníkov. Za účasti elektrární sa dokončí nová trafostanica, ktorá umožní organizovanie väčších podujatí, ktoré sa už teraz plánujú na rok 2024.

Okrem modernej recepcie budú turistom k dispozícii aj nové toalety a bola zrekonštruovaná aj časť vonkajšej fasády a chodníky. Vynovená bola aj webová stránka pevnosti. http://www.pevnost.komarno.eu/

Mesto už podalo ďalšiu žiadosť o grant na pokračovanie skrášľovania pevnosti. Na jar bude otvorený nový remeselný pivovar, ako aj nová expozícia o lodeniciach.

Zdroj: Mesto Komárno